Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας και οι υπόλοιποι Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη, και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) για την υλοποίηση επενδύσεων στην ελληνική ύπαιθρο.
Αναφέρουν ότι, οι Περιφέρειες προβλέπεται να απορροφήσουν το 35% του προϋπολογισμού από το ΠΑΑ 2014- 2020, για να το διαχειριστούν με στόχο την Τοπική Ανάπτυξη. Βασικό πυλώνα για το στόχο αυτό αποτελεί η Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (LEADER). Μια διαδικασία που περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών με τη συμβολή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της υπαίθρου.
Επιπλέον, τονίζουν τη σημασία που έχουν τέτοιου είδους επενδύσεις για τις τοπικές κοινότητες, γιατί με σταθερά βήματα μπορούν να πετύχουν ολοκληρωμένες μορφές οικονομικής αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Επιλύοντας την πλειοψηφία των προβλημάτων των αγροτικών περιοχών μέσα από την ανάπτυξη, αντιμετωπίζουν το δημογραφικό πρόβλημα, ενισχύουν την κοινωνική τους συνοχή, αλλά και το βιοτικό τους επίπεδο.
Επισημαίνουν, ότι κρίνεται αναγκαίο να αποδεσμευτούν περισσότερα χρήματα, από Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που δεν έχουν απορρόφηση, και να δοθούν στις Περιφέρειες για να μπορέσουν να καλυφθούν περισσότερα επενδυτικά σχέδια, καθώς στην παρούσα φάση η χρηματοδότηση καλύπτει μόνο 1000 σχέδια, ενώ εκκρεμούν άλλα 1350 που ήδη έχουν αξιολογηθεί θετικά, ενώ συνολικά είχαν υποβληθεί 3100 επενδυτικά σχέδια.
Τέλος, οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, ζητούν να ενημερωθούν συγκεκριμένα για το αν προτίθεται η Κυβέρνηση να βοηθήσει ουσιαστικά τις αγροτικές περιοχές, μέσω της αύξησης του προϋπολογισμού για την κάλυψη όλων των επενδυτικών σχεδίων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Για τους Υπουργούς:
1) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κο Μ. Βορίδη
2) Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κο Αδ. Γεωργιάδη
3) Οικονομικών, κο Χρ. Σταϊκούρα

Θέμα: «Περαιτέρω αξιοποίηση των πόρων του ΠΑΑ 2014-2020 για την υλοποίηση επενδύσεων στην ελληνική ύπαιθρο»

Κύριοι Υπουργοί,
Είναι γνωστό ότι από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) στα πλαίσια της αποκέντρωσης των διαδικασιών του, διατίθεται το 35% του προϋπολογισμού χρηματοδότησης μέτρων ανάπτυξης απευθείας στις Περιφέρειες της χώρας για να το διαχειριστούν. Βασικό πυλώνα για την εφαρμογή και υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2010 στην Περιφέρεια με στόχο την Τοπική Ανάπτυξη αποτελεί η Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ /CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER.
Πρόκειται για μία μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, µε τη συμμετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.
Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο προκειμένου οι τοπικές κοινότητες:
α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,
β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και
γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.
Ήδη έχουν υποβληθεί 3.100 επενδυτικά σχέδια εκ των οποίων έχουν αξιολογηθεί θετικά τα 2.350.
Δεδομένης της σημασίας των επενδυτικών αυτών σχεδίων για την ελληνική ύπαιθρο και τον αγροτικό κόσμο της χώρας.
Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση που διατίθεται αυτή τη στιγμή είναι επαρκής για να καλύψει μόνο 1.000 επενδυτικά σχέδια ενώ τα ήδη θετικώς αξιολογηθέντα είναι 2.350, υπάρχει ανάγκη αύξησης του σχετικού προϋπολογισμού ώστε να βοηθηθούν οι επενδυτές στην υλοποίηση τους και να στηριχθεί η ανάπτυξη της υπαίθρου.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί,
1) Προτίθεσθε να μεταφέρετε μέρος του προϋπολογισμού, από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 που δεν έχουν απορρόφηση, στα Μέτρα που αφορούν την Περιφέρεια (LEADER);
2) Προτίθεσθε να προβείτε σε μέτρα υποβοήθησης της χρηματοδότησης των επενδυτικών αυτών σχεδίων ώστε να μπορέσουν όλα τα θετικά αξιολογηθέντα επενδυτικά σχέδια να υλοποιηθούν;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ