Οριστικοποιήθηκε στην συντριπτική πλειοψηφία ο κατάλογος των ονομάτων που πλαισιώνουν τους φορείς του Δήμου, ύστερα από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων.
Πρόκειται για αιρετούς και μη που είτε εκλέγονται είτε ορίζονται. Λόγος γίνεται για τα Διοικητικά Συμβούλια που αποτελούν τους βραχίονες του Δήμου όπως για παράδειγμα ΔΕΥΑΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης κλπ, αλλά και εκπροσώπους στο συνδικαλιστικό όργανο όπως είναι η ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) Ηπείρου αλλά και στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 1ης Περιφερειακής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΟΔΣΑ). Παράλληλα ορίστηκαν οι υπεύθυνοι από υπηρεσιακής πλευράς του Δήμου για οικονομική διαχείριση σε σχέση με τα ταμεία του Δήμου.
Ο «Τ» συγκέντρωσε τα ονόματα που υποδείχθηκαν και ψηφίστηκαν, αλλά και τους ορισθέντες από πλευράς του Δήμου. Από την μέχρι τώρα συλλογή των στοιχείων προκύπτει ο παρακάτω κατάλογος.
Σύνδεσμος Ύδρευσης
Στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας ως εκπρόσωποι του ΔΣ ορίστηκαν οι: Χριστόφορος Σιαφάκας (δήμαρχος Αρταίων), Χαρά Σφαλτού (αντιδήμαρχος), Γεώργιος Καραγεώργος (πρόεδρος ΔΕΥΑΑ) και από την μείζονα μειοψηφία ο Σωτήρης Χρηστούλης. Στο ΔΣ εκπροσωπείται δια του δημάρχου Κώστα Παπασιώζου και ο Δήμος Νικ. Σκουφά.
ΔΕΥΑΑ
Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ ορίστηκε ο Γεώργιος Καραγεώργος (σύμβουλος πλειοψηφίας).
Από την πλειοψηφία ως μέλη του εντεκαμελούς ΔΣ ορίστηκαν, εξάλλου, οι: Χρήστος Γιώτης (αντιδήμαρχος), Χαρά Σφαλτού (αντιδήμαρχος), Παναγιώτα Μπέη (δημοτική σύμβουλος), Σπυρίδων Θεμελής (δημοτικός σύμβουλος). Από την πλειοψηφία ορίστηκαν, επίσης, ως δημότες οι: Γεώργιος Μπαλάγκας, Ανδριανή Τσότσου. Από την μείζονα μειοψηφία ο Σωτήρης Χρηστούλης και ο Παντελής Κωλέτσος.
Ως εκπρόσωπος του Τμήματος Ηπείρου – Επιτροπής Άρτας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ορίστηκε ο πρόεδρος Ευάγγελος Χρηστάκης. Ως εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΑ ορίστηκε η Ελένη Καλοκαίρη.
ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ
Στην ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) Ηπείρου ορίζονται αυτοδικαίως ο δήμαρχος Χριστόφορος Σιαφάκας, ο πρώην δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης και ο αντιδήμαρχος Χρήστος Γιώτης ως εκλεγμένο μέλος του εποπτικού συμβουλίου κατά την παρελθούσα θητεία.
Από την πλειοψηφία εκλέχθηκαν οι: Κωνσταντίνος Χαρακλιάς, Μιχαήλ Κοτσαρίνης, Λάμπρος Κοσμάς, Νικόλαος Κέφης, Αγγελική Τσώλα, Παναγιώτα Μπέη, Δημήτριος Τζιομάκης, Μαρία Λυγούρα και αναπληρωματικός ο Νικόλαος Καραμέτσος.
Από τον συνδυασμό «Αρτινών Συνεργασία» οι: Παντελής Κωλέτσος, Γεώργιος Μπουκουβάλας, Γεώργιος Σιλιόγκας, Σωτήριος Χρηστούλης και αναπληρωματικό μέλος η Ανθή Τόλη. Από την «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Νικόλαος Ευταξίας και από την «Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή» η Βάσω Αμπελογιάννη.
ΦΟΔΣΑ
Ως εκπρόσωποι για το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 1ης Περιφερειακής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΟΔΣΑ) από την πλειοψηφία οι: Χριστόφορος Σιαφάκας (δήμαρχος Αρταίων) και Λάμπρος Καραντζάς (αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Κυκλικής Οικονομίας και Διαχείρισης Απορριμμάτων εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Αθλητισμού). Και από μειοψηφία ο πρώην δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης.
Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν από την πλειοψηφία η Χαρά Σφαλτού (αντιδήμαρχος οικονομικών και νομικής υπηρεσίας) και ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Καραγεώργος και από την μειοψηφία ο Γεώργιος Μπουκουβάλας.
ΑΔΑΕ ΟΤΑ
Στην «Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» (ΑΔΑΕ) από την πλειοψηφία ορίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Νικόλαος Κέφης και Παναγιώτα Μπέη. Και από τους δημότες οι: Αικατερίνη Ντέμσια, Κωνσταντίνος Γρούμπας και Μάρκος Παππάς. Από την μειοψηφία ο Νίκος Λιόντος (δημοτικός σύμβουλος) και από τους δημότες οι: Τζένη Ταπραντζή, Ελευθερία Φακίτσα και Ευδοκία (Εύη) Βασιλάκη. Πρόεδρος ορίστηκε ο Νικόλαος Κέφης και αντιπρόεδρος η Παναγιώτα Μπέη.
Έργα ΠΔΕ (Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων)
Υπεύθυνη για τους λογαριασμούς του Δήμου για έργα του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με υπόλογο το Δήμο Αρταίων, ορίστηκε η ταμίας του Δήμου και αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος Ειδικού Δημοτικού Ταμείου Κωνσταντινιά Μέγα. Παράλληλα εξουσιοδοτεί την προϊσταμένη οικονομικών υπηρεσιών Βασιλική Κίτσιου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, υπεύθυνων δηλώσεων ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού καθώς άλλη αίτηση που αφορά τη χορήγηση extrait κλπ, για τις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος. Για την λειτουργία της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος ορίστηκαν διαχειριστές από κοινού η ταμίας του Δήμου και αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος Ειδικού Δημοτικού Ταμείου Κωνσταντινιά Μέγα με την Γεωργία Μπέκιου (Διοικητικού – Λογιστικού) με αναπληρώτριες την Κωνσταντινιά Μέγα και την Αλεξάνδρα Τυρολόγου.
Εξάλλου, υπεύθυνη για τους λογαριασμούς του Δήμου ορίστηκε η Κωνσταντινιά Μέγα με αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Τυρολόγου.
Για το dias portal της Τράπεζας της Ελλάδος με σκοπό την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών για λογαριασμό του Δήμου υπεύθυνη ορίστηκε η προϊσταμένη του τμήματος του ειδικού ταμείου Κωνσταντινιά Μέγα και οι υπάλληλοι του ειδικού ταμείου Γεωργία Μπέκιου και Αλεξάνδρα Τυρολόγου.
Η Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2024 απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Χαρά Σφαλτού με αναπληρώτρια την Μαρία Λυγούρα (αντιδήμαρχοι), Λάμπρο Κοσμά με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ευαγγέλου (αντιδήμαρχοι) και Αικατερίνη Ντέμσια (φορολογούμενη δημότισσα). Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η δημοτική υπάλληλος Ζωή Χρήστου.
Επιτροπή Παιδείας
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Αρταίων συγκροτείται ως ακολούθως: Κωνσταντίνος Χαρακλιάς (πρόεδρος), Ηλιάννα Παπαβησσαρίων (διευθύντρια 1ου δημο- τικού σχολείου Άρτας), Κωνσταντίνος Κωσταβασίλης (διευθυντής 3ου λυκείου), Ιωάννης Γάλλιος (πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Άρτας), Κωνσταντίνος Βούλγαρης (μέλος Επιμελητηρίου Άρτας), Γεώργιος Παλαιοδήμος (διευθυντής δημοτικού σχολείου Κωστακιών), Χριστόφορος Ψυλλιάς (πρόεδρος ΕΛΜΕ Άρτας).
Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτριος Ευαγγέλου, Γεώργιος Παπαντζίκος (διευθυντής 7ου δημοτικού σχολείου), Σταυρούλα Γάτα (διευθύντρια 3ου γυμνασίου), Δημήτριος Λύκκας (μέλος ΔΣ ΕΚΑ), Δημήτριος Κοσσυβάκης (μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου), Δήμητρα Λάμπρου (μέλος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών), Δημήτριος Μεγαπάνος (μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Άρτας).
Κέντρο Πρόληψης
Ως εκπρόσωπος στο Κέντρο Πρόληψης Άρτας (ο Δήμος κατέχει τη θέση γραμματέα) ορίστηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Πατήλας με αναπληρώτρια την αντιδήμαρχο Αγγελική Τσώλα,
Δίκτυο πόλεων
Στο Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» ως εκπρόσωποι ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Λάμπρος Κοσμάς με αναπληρωτή τον Νικόλαο Κέφη.
ΣΔΙΠΕ
Στο ΣΔΙΠΕ (Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας) εκλέχθηκαν οι αντιδήμαρχοι Κώστας Χαρακλιάς και Αγγελική Τσώλα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ