«Στις 25 Ιανουαρίου 2024, κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της σχεδιαζόμενης ερευνητικής γεώτρησης εξόρυξης υδρογονα- νθράκων στην Ήπειρο και μελλοντικής εξόρυξης στα όρη Κουρέντων, σε απόσταση αναπνοής από τα χωριά Κούρεντα, Καλοχώρι και Γιουργάνιστα» κάνει γνωστό με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος «Σώστε την Ήπειρο».
Στην ίδια ανακοίνωση, τονίζεται: «Συγκεκριμένα, προσβάλλεται η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και παρεμπιπτό- ντως ο νόμος για τους υδρογονάνθρακες και ο νόμος που κυρώνει τη σύμβαση μίσθωσης, που αποτελούν τη νομική βάση της ΑΕΠΟ.
Την αίτηση κατέθεσαν 30 φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι της εγγύς και ευρύτερης περιοχής και 18 νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων Ομοσπονδίες Αδελφοτήτων χωριών της περιοχής, μεμονωμένες Αδελφότητες, ΚοινΣΕπ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί Σύλλογοι κλπ.
Οι λόγοι ακύρωσης αφορούν όλες τις πράξεις (διοικητικές και νομοθετικές) και αναφέρονται συνοπτικά στα εξής: 1. Παραβιάζεται η διεθνής, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ), καθόσον η επίδικη εξόρυξη συμβάλλει προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς την αύξηση των εκπομπών ΑτΘ. Αυτό σημαίνει ότι παραβιάζεται το άρθρο 2 της ευρωπαϊκής σύμβασης δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την προστασία της ζωής, ο ευρωπαϊκός κλιματικός νόμος και ο εθνικός κλιματικός νόμος. Η σχετική νομολογία ξένων δικαστηρίων (πχ Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας, Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας κλπ), θεωρεί ότι παραβιάζεται η ως άνω νομοθεσία. Να σημειωθεί ότι είμαστε το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ που επιτρέπει νέες εξορύξεις, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελληνική πολιτεία αγνοεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της για την προστασία του κλίματος, επιλέγοντας – δυστυχώς – την προστασία οικονομικών συμφερόντων.
2. Παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της φύσης (οδηγία 92/43) καθόσον η περιοχή του επίδικου έργου έχει υψηλή αξία για την βιοποικιλότητα, διότι αρκετά είδη που προστατεύονται αυστηρά από τη νομοθεσία έχουν εντοπιστεί εντός του χώ-ρου του επίδικου έργου αντιμετωπίζοντας σοβαρούς κινδύνους επιβίωσης. Επίσης, η πε- ριοχή του έργου αποτελεί κεντρικό σημείο πέριξ του οποίου βρίσκονται, σε μικρή απόσταση, εννιά περιοχές του δικτύου Natura 2000, οι οποίες εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους. Και τούτο διότι δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στη φύση, όπως το απαιτεί η νομοθεσία.
3. Παραβιάζεται η νομοθεσία για τον ατμοσφαιρικό αέρα (οδηγία 2008/50) διότι σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας εξόρυξης εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα επικίνδυνοι ρύποι που είναι καρκινογόνοι. Στη ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και στην ΑΕΠΟ δεν γίνεται καμία εκτίμηση της ποσότητας και της φύσης των ρύπων και ως εκ τούτου δεν προτείνονται μέτρα αποφυγής και προστασίας του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής.
4. Παραβιάζεται η νομοθεσία για τα ύδατα (οδηγία 2000/60) καθόσον είναι απολύτως αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι το επίδικο έργο προκαλεί ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της περιοχής. Ωστόσο, ούτε στη ΜΠΕ, ούτε στην ΑΕΠΟ, έγινε επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στα ύδατα της περιοχής, ιδίως σε σχέση με την υποβάθμιση της ποσότητας και της ποιότητας, η οποία απαγορεύεται απολύτως από τη νομοθεσία».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ