ΤΗΝ προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων από πλευράς των ενδιαφερομένων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας», κάνει γνωστή με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου.
Η παρέμβαση αυτή γίνεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023 – 2027 και στόχος της είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής στήριξης σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στην γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση ως αρχηγών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ως έτος αναφοράς της αιτήσεως στήριξης ορίζεται το 2024. Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 45.000 ευρώ, ανάλογα με τη βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης στην μελλοντική κατάσταση και την περιοχή μόνιμης κατοικίας.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμ-μα είναι το μέγεθος της παραγωγικής δυναμικότητας να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 12.000 ευρώ ή 10.000 ευρώ ή 8.000 ευρώ ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση να υποβάλ- λουν και να εκτελέσουν με επιτυχία επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης μέχρι τη συμπ- λήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία ένταξής τους στο μέτρο, καθώς και να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, διατηρώντας την για τέσσερα έτη από το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
Επίσης, κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, οφείλουν να επιτύχουν τυπική απόδοση αυξημένη κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με την τυπική απόδοση της αρχικής κατάστασης. Και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη των 16.000 ευρώ ή 14.000 ευρώ ή 10.700 ευρώ ανάλογα με τον τόπο κατοικίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ