ΣΕ 90 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα διαθέσει για την «Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας», ύστερα από την προδημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης με σκοπό την υποβολή αιτήσεων.
Στόχος του, όπως αναφέρει το υπουργείο, είναι η προσέλκυση και διατήρηση νέων σε ηλικία γεωργών, καθώς επίσης στη διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, στην προώθηση της απασχόλησης, ανάπτυξης, ισότητας των δύο φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία.
Οι προϋποθέσεις για ένταξη
Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι υποψήφιοι είναι οι εξής: Να είναι ενήλικες και να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους στο τέλος του έτους έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Να είναι νόμιμοι κάτοχοι οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο)
Να υποβάλλουν παραδεκτή δήλωση ΟΣ- ΔΕ το έτος 2024 με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, τα 10.000 ευρώ στα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων και τα 8.000 ευρώ στα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων ή να έχουν δηλώσει τουλάχιστον 103 κυψέλες στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, 74 στα νησιά της Χώρας με λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 στα υπόλοιπα νησιά της χώρας
Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης να χαρακτηρίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.
Κατά τα τελευταία έτη 2019 έως 2022, να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέ- σο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώ-ρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή τα 16.000 ευρώ σε οποιοδήποτε από αυτά τα έτη.
Να υποβάλλουν εμπρόθεσμη αίτηση στήριξης και τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης εντός των προθεσμιών που θα οριστούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ποιά τα ποσά στήριξης
Εκμετάλλευση με προσανατολισμό στη φυτική παραγωγή ή/και τη μελισσοκομία
Μόνιμη κατοικία σε κανονική περιοχή: 30.000 ευρώ
Μόνιμη κατοικία σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά έως 3.100 κατοίκους ή σε Περιφερειακές Ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα έως 35 κατοίκους / τετραγωνικά χιλιόμετρα: 32.500 ευρώ.
Εκμετάλλευση με προσανατολισμό στη ζωική παραγωγή.
Μόνιμη κατοικία σε κανονική περιοχή: 40.000 ευρώ
Μόνιμη κατοικία σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά έως 3.100 κατοίκους ή σε Περιφερειακές Ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα έως 35 κατοίκους / τετραγωνικά χιλιόμετρα: 42.500 ευρώ.
Δεσμεύσεις
Ο δικαιούχος λαμβάνει το 70% του πο- σού στήριξης με την ένταξή του στο μέτρο και το 30% μετά την πιστοποίηση της ορθής ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Οι κυριότερες δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι οι εξής:
Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη εντός δύο ετών από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους ως νεοεισερχομένων επαγγελματιών στον αγ- ροτικό τομέα και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
Να πετύχουν τον ποσοτικό στόχο της αύξησης της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με την τυπική απόδοση της αρχικής κατάστασης.
Να υπαχθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
Από το 2024 έως και τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ.
Να παρακολουθήσουν (δωρεάν) εκπαιδευτικό διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών.
Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τη χρηματοδότηση της παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» για την περίοδο 2023-2027, συμπεριλαμβανομένων των ανειλημμένων υποχρεώσεων από το ΠΑΑ 2014-2022, ανέρχεται σε 590 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ