Σε 173.426.112,09 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2024, ο οποίος ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων Κώστας Σιαράβας, ο οποίος
ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός αποτελεί τεχνοκρατικά το εργαλείο δουλειάς και λειτουργίας των Οικονομικών μας Υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και την εικόνα των προθέσεων της Περιφερειακής Αρχής για την πορεία της στο επικείμενο έτος. Υπό την έννοια αυτή είναι μια διαδικασία βαθιά πολιτική και οφείλουμε η καθεμία και ο καθένας εκ του θεσμικού ρόλου που κατέχουμε σε αυτή την αίθουσα να τοποθετηθούμε προκειμένου να συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού στη βελτίωση των συνθηκών των κατοίκων της Ηπείρου που εκπροσωπούμε.
Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή μέσα από το πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι είμαστε πρώτα και πάνω απ΄ όλα ρεαλιστές, συναισθανόμενοι απολύτως τις ανάγκες και τις δυσκολίες του κεντρικού κράτους, αλλά παραμένουμε πιστοί στο δόγμα να διεκδικούμε και να απαιτούμε έργα και πράξεις για την Ήπειρο. Ο προϋπολογισμός που σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε, συντάχθηκε με γνώμονα και οδη- γό πρώτα και πάνω απ΄όλα τον ρεαλισμό, την ειλικρίνεια και την ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών, με έσοδα και δαπάνες που δεν υποκρύπτουν και απέχουν από οποιαδήποτε σκοπιμότητα, ούτε προβλέψεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.
Βλέποντας κανείς τα τεχνικά χαρακτηριστικά μεγέθη του προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχει υπόψη του τόσο το νομοθετικό όσο και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη του προϋπολογισμού, αλλά και τη διαδρομή που διοικητικά και διαδικαστικά ακολουθήθηκε, προ- κειμένου να εισαχθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση…
Βασικοί στόχοι για την κατάρτισή του, υπήρξαν: 1) Η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του με εγγραφή εσόδων, που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και με ανάλογη εγγραφή δαπανών. 2) Η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση αυτών. 3) Η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης. 4) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για την χρηματοδότηση όλων των έργων της Περιφέρειας που είναι συνεχιζόμενα ή που ολοκληρώθηκαν αλλά δεν έχουν εξοφληθεί.
Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, έχουμε ένα προϋπολογισμό που εμφανίζει για το οικονομικό έτος 2024 τα εξής μεγέθη:
Έσοδα οικονομικού έτους 2024 στο ύψος των 141.782.878,19.
Ταμειακό υπόλοιπο: 31.643.233,90.
Σύνολο εσόδων: 173.426.112,09.
Σύνολο εξόδων: 173.426.112,09.
«Ο προϋπολογισμός -πρόσθεσε ο κ. Σιαράβας- είναι η βάση για όλες τις χρηματοδοτικές πηγές που αξιοποιεί η Περιφέ- ρεια για μεγάλα έργα και υποδομές που υλοποιούνται στην περιοχή μας. Είναι η βάση για την ωρίμανση των έργων που χρηματοδοτούνται στη συνέχεια από το ΕΣΠΑ, ΤΟ Ταμείο Ανάκαμψης το ΠΔΕ. Χωρίς ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο κανένα από αυτά δεν θα προχωρούσε.
Έχοντας ως χρηματοδοτικό εργαλείο το ΕΣΠΑ Ηπείρου, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΠΔΕ, εντάσσουμε έργα για όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, παράγουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα και μελετάμε υπάρχουσες δράσεις στις οποίες η Περιφέρεια Ηπείρου είναι πρωτοπόρος σε όλη την Ελλάδα.
Αγωνιζόμαστε ως Περιφερειακή Αρχή και δίνουμε το μέγιστο των δυνάμεών μας και βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη της Ηπείρου με σκοπό την άμεση συνδρομή στην εξομάλυνση της δύσκολης καθημερινότητας και προς την κατεύθυνση αυτή καταβάλλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων της αξιοποίησης των πόρων που μας παρέχονται, διεκδικώντας και το τελευταίο ευρώ για τον τόπο μας.
Έχουμε σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό απορροφήσεων στη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Οι παρεμβάσεις μας, οι πρωτοβουλίες μας ξεπερνούν τα στενά πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.Έχουμε δώσει επανειλημμένα εξε- τάσεις με πολύ θετικά για την ‘Ήπειρο αποτελέσματα. Να σας θυμίσω μόνο τη συμβολή της Περιφέρειας στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμάτων, στην κατασκευή και λειτουργία των ΣΜΑ, τα δεκάδες έργα Πολιτισμού.
Στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας περιλαμβάνεται ένας μεγάλος κατάλογος μικρών και μεγάλων έργων. Δε θα απαριθμήσω, θα αναφέρω μόνο ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει έργα ύψους 24 εκατ. ευρώ για όλες τις περιφερειακές ενότητες σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα.
Μέσα στο 2023 μεγάλα έργα ολοκληρώθηκαν στην Ήπειρο, όπως με πρώτο και μεγαλύτερο το έργο της οδού Νιάρχου, το έργο Τέροβο – Πηγάδια, η είσοδος Ηγουμενίτσας, η νέα γέφυρα Πλά- κας, τα αρδευτικά έργα στην Άρτα, ολοκληρώνονται οι εργασίες στο λιμάνι του Μύτικα Πρεβέζης, καθώς και στα ιαματικά λουτρά Πρεβέζης, συνεχίζονται οι εργασίες στην Αρχαία Νικόπολη, με τη νέα χάραξη του δρόμου που θα διέρχεται εκτός αρχαιολογικού χώρου και με σκοπό να παραδοθεί ένα ολοκληρωμένο αρχαιολογικό πάρκο στην περιοχή με απώτερο στόχο την ένταξη στα μνημεία της UNESCO και άλλα μικρότερα έργα και παρεμβάσεις σε όλη την Ήπειρο.
Προβαίνουμε σε ταχύτατη αποκατάστα- ση των ζημιών που προκαλούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λειτουργώντας κατά υποδειγματικό τρόπο τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.
Η Περιφέρεια Ηπείρου συνδράμει οικονομικά τη λειτουργία των Νοσοκομείων, ΕΚΑΒ, Πανεπιστήμιο. Συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία πολιτιστικών μνημείων σε όλη την Ήπειρο, όπως πέτρινα γεφύρια, Ιερούς Ναούς, Μονές, τεμένη, (τζαμί Καλούτσιανης Ιμαρέτ), συνεχίζονται οι δράσεις και τα έργα στο καινοτόμο Πρόγραμμα των αρχαίων θεάτρων…
Έχουμε εκτεταμένο πρόγραμμα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, μέσω κατασκευής σύγχρονων κυκλικών κόμβων σε επικίνδυνα σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. Ήδη ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία αρκετοί από αυτούς και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή νέων.
Στον πρωτογενή τομέα στηρίξαμε με πολλά μικρά, αλλά ουσιαστικά έργα (πτηνοτρόφους, κτηνοτρόφους, ιχθυοκαλλιεργητές κλπ), μεριμνώντας για ασφαλή οδική πρόσβαση, κατασκευάζοντας δρόμους προς τις μονάδες τους και με έργα ηλεκτροδότησης.
Παράλληλα έχουμε ήδη σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και των δικτύων των ΤΟΕΒ κυρίως Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας που φτάνει περίπου τα 20 εκ. ευρώ, που εξασφαλίστηκαν μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης το γνωστό σε όλους μας ΠΑΑ…
Σήμερα βλέπουμε ότι πλησιάζει η οριστική άρση της γεωγραφικής απομόνωσης της Ηπείρου χάρη στα μεγάλα οδικά έργα και ιδιαίτερα με την επέκταση της Ιονίας οδού από Κοσμηρά έως Κακαβιά, ,έργο το οποίο δημοπρατήθηκε και περιμένουμε την ανάδειξη αναδόχου στις 21 Δεκεμβρίου 2023.
Υπάρχουν και άλλα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ηπείρου,όπως η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με την Ε65, το έργο Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας που δημοπρατήθηκε και έχουμε ανάδειξη αναδόχου, όπου θα αρχίσουν άμεσα οι εργασίες κατασκευής, η ολοκλήρωση των ιαματικών λουτρών και η ανάδειξη του δασικού χωριού στον Καταρράκτη Άρτας, καθώς περιμένουμε την ολοκλήρωση της μελέτης σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο…».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ