Ξεκινούν οι αιτήσεις στήριξης στο υπομέτρο «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής», προϋπολο- γισμού 28,5 εκατ. ευρώ.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και η πρόσκληση απευθύνεται στους χοιροτρόφους με δυναμικότητα εκμετάλλευσης ίση ή μεγαλύτερη των 50 χοιρομητέρων, ενσταβλισμέ- νης εκτροφής. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως 27 Νοεμβρίου.
Στόχος του είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των χοίρων στην ελληνική εκτροφή. Αφορά σε συγκεκριμένες ενέργειες και δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των χοίρων, που παρέχουν ανα- βαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής στους τομείς νερό, ζωοτροφές, συνθήκες σταβλισμού και πρακτικές που αποφεύγουν των ευνουχισμό των ζώων.
Οι δεσμεύσεις: Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι διετούς διάρκειας και εκκινούν από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου, προκειμένου να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) και τις πρόσθετες δαπάνες, ως αποτέλεσμα των δεσ- μεύσεων που αναλαμβάνουν.
Οι δεσμεύσεις αυτές είναι: Αύξηση του ελάχιστου ελεύθερου χώρου δαπέδου κατά τον ομαδικό σταβλισμό χοιρομητέρων. Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών στις ζωοτροφές.Τριμηνιαίος έλεγχος της ποιότητας του νερού. Χρήση ανοσοευνουχισμού (προαιρετικά).
Η ενίσχυση έχει ως εξής: Χοιρομητέρες έως 54,5 ευρώ ανά ζώο και έτος. Λοιπά χοιρινά έως 7,5 ευρώ ανά ζώο και έτος. Στα παραπάνω ποσά προστίθενται δαπάνες για εργαστηριακές αναλύσεις ελέγχου ποιότητας νερού έως 1.200 ευρώ κάθε έτος ανά διακριτό χώρο εκτροφής και δαπάνες για τεχνική στήριξη έως 5% επί της ετήσιας ενίσχυσης.
Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς απευθύνεται σε έναν δυναμικό κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής και ιδιαίτερα στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας, το οποίο στοχεύει στην προαγωγή της ευζωίας των παραγωγικών ζώων ως κύριο συστατικό της βιωσιμότητας της εκτροφής, προτρέποντας τους κτηνοτρόφους να ακολουθήσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, πέραν των υποχρεωτικών από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, το μέτρο έχει ως απώτερο στόχο την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, που σήμερα απουσιάζουν, τα οποία απευθύνονται σε ευαισ- θητοποιημένο καταναλωτικό κοινό ως προς τις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ