Σε Κεραμάτες και Καλόβατο

Σταθμό των εξορμήσεων της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο του «Διαλόγου με τους πολίτες» αποτέλεσαν το περασμένο διάστημα τα χωριά Κεραμάτες και Καλόβατος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε ενημέρωση για όλα τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και για όσα προγραμματίζονται στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Τα σημαντικότερα απ’ αυτά, σύμφωνα με τον δήμαρχο Χρήστο Τσιρογιάννη, στις Κεραμάτες είναι: Δημιουργία νέας πλατείας στο χωριό, με δημιουργία παιδικής χαράς και τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής. Ολοκλήρωση κατασκευής αποχέτευσης στις Κεραμάτες και στον οικισμό Αγίας Τριάδας. Ανακατασκευή με την τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου. Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε πτηνό-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και αγροτικές καλλιέργειες. Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας. Τοποθέτηση ελαστικοσυνθετικού τάπητα στο γήπεδο μπάσκετ του δημοτικού σχολείου. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο δημοτικό σχολείο. Πλήρης ανακαίνιση των χώρων που στεγάζεται το αγροτικό ιατρείο και το κοινοτικό γραφείο. Δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σε διάφορα σημεία του οικισμού. Υπογραφή σύμβασης για την τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων. Επίλυση του κορεσμού του Κοιμητηρίου με την τοποθέτηση οστεοφυλακίων. Τοποθέτηση στάσεων σε πέντε σημεία. Διάφορα σημαντικά τεχνικά έργα σε σημεία του οικισμού. Χαλικοστρώσεις και κοπή βλάστησης αγροτικών δρόμων, καθαρισμός αυλάκων, ηλεκτροφωτισμός, συντηρήσεις και άλλα.
Κοινότητα Καλοβάτου: Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε πτηνό-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και αγροτικές καλλιέργειες. Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας. Ολοκλήρωση ανακατασκευής της κεντρικής πλατείας. Τεχνικές παρεμβάσεις βελτίωσης και συντήρησης στο δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο. Τοποθέτηση ελαστικοσυνθετικού τάπητα στο δημοτικό σχολείο. Κατασκευή παιδικής χαράς βάσει των προδιαγραφών ασφαλείας. Τεχνικές παρεμβάσεις (κατασκευή σωληνωτών οχετών) στην κεντρική δημοτική οδό. Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου, εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικούδικτύου και ηλεκτροφωτισμού. Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο Κοιμητήριο. Υπογραφή σύμβασης για την τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων. Διάφορα σημαντικά τεχνικά έργα. Χαλικοστρώσεις και κοπή βλάστησης αγροτικών δρόμων, καθαρισμός αυλάκων, ηλεκτροφωτισμός, συντηρήσεις και άλλα.

Σε Αμπέλια και Αμμότοπο

Στα Αμπέλια και στον Αμμότοπο βρέθηκε η Δημοτική Αρχή συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες «ανοιχτού διαλόγου» με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία, που περιλαμβάνει τακτικές επισκέψεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη της Δημοτικής Αρχής, μέλη των Κοινοτήτων, της παράταξης και φυσικά κάτοικοι των περιοχών. Η Δημοτική Αρχή αναφέρθηκε στα έργα και τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο και τους ενεργούς πολίτες, κάνοντας αναφορά στα σημαντικότερα έργα που έχουν γίνει στις δύο περιοχές.
Στα Αμπέλια προχώρησαν: Βελτίωση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης. Ασφαλτοστρώσεις σε πτηνό – κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και αγροτικές καλλιέργειες. Ασφαλτόστρωση δρόμου προς τον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής. Ασ- φαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας. Δημοπράτηση του έργου εξωραϊσμού και αναβάθμισης της πλατείας. Ένταξη στο ΕΣΠΑ και κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη θέση «Μπούφος» (σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου). Δημιουργία παιδικής χαράς βάσει των προδιαγραφών ασφαλείας. Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο καθώς και στο Κοιμητήριο. Ολοκλήρωση μελέτης για το έργο διευθέτησης των ομβρίων υδάτων στον οικισμό και υποβολή για χρηματοδότηση το αντιπλημμυρικό αυτό έργο στο ΕΣΠΑ. Τσιμεντοστρώσεις οδών. Υπογραφή σύμβασης για την τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων. Διάφορα σημαντικά τεχνικά έργα. Χαλικοστρώσεις και κοπή βλάστησης αγροτικών δρόμων, καθαρισμός αυλάκων, ηλεκτροφωτισμός, συντηρήσεις και άλλα.
Στον Αμμότοπο: Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, δημοπρατήθηκε και κατασκευάστηκε το αντιπλημμυρικό έργο διευθέτησης ρέματος Αμμοτόπου. Υπεγράφη η σύμβαση για την συντήρηση και αναβάθμιση του πρώην Δημαρχείου. Βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας στη θέση Παλιόκληα. Δημοπρατήθηκε το έργο για τον εξωραϊσμό και αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας. Έγιναν τσιμεντοστρώσεις οδών. Ολοκληρώθηκε η αγροτική οδοποιία στις θέσεις Άγιοι Ανάργυροι – Κιάφα και Τζούκα – Κρανούλες. Τοποθετήθηκε ελαστικοσυνθετικός τάπητας στο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο. Ολοκληρώθηκε η παιδική χαρά βάσει των προδιαγραφών ασφαλείας. Ολοκληρώθηκε η μελέτη και την αναβάθμιση και βελτίωση του γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 και στάλθηκε για χρηματοδότηση στο υπουργείο Εσωτερικών. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο Κοιμητήριο. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή ομβροδεξαμενών στην θέση Παλαιοβορός και Φράξος. Υπεγράφη η σύμβαση για την τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου εξετάζεται η κατασκευή της παράκαμψης του Αμμοτόπου από την Ιόνια Οδό. Έγιναν σημαντικά τεχνικά έργα σε διάφορα σημεία του οικισμού. Χαλικοστρώσεις και κοπή βλάστησης αγροτι- κών δρόμων, καθαρισμός αυλάκων, ηλεκτροφωτισμός, συντηρήσεις και άλλα.

Σε Στρογγυλή και Άγιο Σπυρίδωνα

Στον «Διάλογο με τους πολίτες» που πραγματοποιεί η Δημοτική Αρχή παρατέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα έργα που κατασκευάστηκαν αλλά και γι’ αυτά που πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις.
Στην Στρογγυλή αφορούν τα εξής: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων και του δρόμου προς την Αγία Αικατερίνη. Ολοκλήρωση μελέτης για την κατασκευή του δρόμου «Στρογγυλή – Ιερά Μονή Παναγιάς Ροδιάς – Βίγλα». Τοποθέτηση νέου αγωγού ύδρευσης, εκσυγχρονισμός της δεξαμενής και αναβάθμιση του αντλιοστασίου. Ολοκλήρωση κατασκευής των έργων ύδρευσης του οικισμού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, λύνοντας με αυτόν τον τρόπο το χρόνιο πρόβλημα ύδρευσης του οικισμού. Πραγματοποίηση πλακόστρωσης της πλατείας έμπροσθεν του κοινοτικού γραφείου. Δημοπράτηση του έργου εξωραϊσμού και αναβάθμισης της πλατείας του χωριού. Τοποθέτηση καινούργιου ταμπλό στις μπασκέτες του δημοτικού σχολείου. Κατασκευή παιδικής χαράς με βάση τα πρότυπα ασφαλείας. Βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων του αγροτικού ιατρείου και του κοινοτικού γραφείου. Υπογραφή σύμβασης για την τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων. Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο Κοιμητήριο. Διάφορα σημαντικά τεχνικά έργα, χαλικοστρώσεις και κοπή βλάστησης αγροτικών δρόμων, καθαρισμός αυλάκων, ηλεκτροφωτισμός, συντηρήσεις και άλλα.
Στον Άγιο Σπυρίδωνα αφορούν τα εξής: Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε πτηνό-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και αγροτικές καλλιέρ- γειες. Υπογραφή σύμβασης για την ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε πτηνό-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, μήκους 1,5 χιλιομέτρων. Ασφαλτόστρωση και συντήρηση δρόμων στο εσωτερικό του οικισμού. Ολοκλήρωση μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων. Ολοκλήρωση μελέτης ύδρευσης. Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης του παιδικού σταθμού, του νηπια- γωγείου και του δημοτικού σχολείου. Κατασκευή ξανά της παιδικής χαράς με βάση τα πρότυπα ασφαλείας. Κατασκευή σιντριβανιού στον κυκλικό κόμβο. Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο Κοιμητήριο. Υπογραφή σύμβασης για την τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων. Διαμόρφωση αύλειου χώρου στο δημοτικό σχολείο. Διάφορα σημαντικά τεχνικά έργα, χαλικοστρώσεις και κοπή βλάστησης αγροτικών δρόμων, καθαρισμός αυλάκων, ηλεκτροφωτισμός, συντηρήσεις και άλλα.

Σε Παντάνασσα – Καμπή
Θέματα που αφορούν την περιοχή της Παντάνασσας και της Καμπής απασχόλησαν στη συνάντηση που πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε ενημέρωση για όλα τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και για όσα προγραμματίζονται στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Στην Παντάνασσα είναι τα εξής: Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου μήκους 1,1 χιλιομέτρων Παντάνασσα – Καμπή που οδηγεί σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού και στη θέση Καψάλα. Μετά από συντονισμένες κινήσεις της Δημοτικής Αρχής, πλέον επιστρέφονται χρήματα στους κατοίκους ως ανταποδοτικό όφελος για τη λειτουργία του μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΑΠΕ) στην περιοχή. Βελτίωση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης. Ανακαίνιση αντλιοστασίου άρδευσης. Δημοπράτηση του έργου ασφαλτόστρωσης του δρόμου από το κοιμητήριο έως τον Ι.Ν. Αγίου Νικήτα και προς το κοιμητήριο Ανωγειατών. Κατασκευή δικτύου υδροδότησης του Ναού. Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο Κοιμητήριο. Ολοκλήρωση παιδικής χαράς με βάση τα πρότυπα ασφαλείας. Διάφορα σημαντικά τεχνικά έργα (κατασκευή φρεατίων, σωληνωτών, τοιχίων, τσιμενταύλακες). Αποκατάσταση αρδευτικού αύλακα στην είσοδο του οικισμού. Τεχνικές εργασίες για μείωση κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Τσιμεντόστρωση του δρόμου προς Κάμπο. Υπογραφή σύμβασης για την τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων. Χαλικοστρώσεις και κοπή βλάστησης αγροτικών δρόμων, καθαρισμός αυλάκων, ηλεκτροφωτισμός, συντηρήσεις και άλλα.
Στην Καμπή: Ολοκλήρωση κατασκευής αποχετευτικού δικτύου από την Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Άρτας. Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε πτηνό-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και αγροτικές καλλιέργειες. Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας. Δημοπράτηση του έργου ασφαλτόστρωσης στη θέση Μπαλαφαίικα. Κατασκευή νέας μόνιμης γεώτρησης, με την οποία λύθηκε το σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης του οικισμού. Ολοκλήρωση το έργο του αρδευτικού αύλακα από νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες. Αποκατάσταση του αρδευτικού αύλακα δίπλα στο Νερόμυλο. Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή τσιμεντένιου αύλακα και τοιχίων αντιστήριξης. Κατασκευή νέας παιδικής χαράς, με βάση τα πρότυπα ασφάλειας. Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ με ελαστικοσυνθετικό τάπητα στο δημοτικό σχολείο. Βελτιώσεις και συντηρήσεις στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στον παιδικό σταθμό. Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου με την τοποθέτηση κερκίδας. Υπογραφή σύμβασης για την τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων. Διάφορα σημαντικά τεχνικά έργα (στηθαία ασφαλείας, φρεάτια ομβρίων, επισκευές οδών και άλλα). Χαλικοστρώσεις και κοπή βλάστησης αγροτικών δρόμων, καθαρισμός αυλάκων, ηλεκτροφωτισμός, συντηρήσεις και άλλα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ