«Περί πράξεως και κατά ντιπ προσώπον προσβολής και υβρίσεως υποφαινομένου…». Στρατιωτικοί, αστυνομικοί και χωροφύλακες ήταν υποχρεωμένοι τα παλιά χρόνια να χρησιμοποιήσουν στις αναφορές τους την καθαρεύουσα ως γλώσσα επικοινωνίας. Στην πράξη όμως τους προέκυπτε ένα περίεργο ανακάτωμα από δημοτική καθαρεύουσα και ό,τι άλλο τους ερχόταν εκείνη τη στιγμή που κάθε άλλο παρά στο πνεύμα της υπηρεσίας ήταν.
Απολαύστε, λοιπόν, μια τέτοια βαρύγδουπη αναφορά του υπενωμοτάρχη Μήτρου Ζουλαχμάκη από την Αργολίδα: «Προς την Μοιραρχίαν Αργολίδος και Κορινθίας. Περί πράξεως και κατά ντιπ πρόσωπον προσβολής και υβρίσεως υποφαι- νομένου. Σήμερον την 10ην της νύξ αμέσως άμα επληροφορήθην παραχρήμα ότι ο ληστοφυγόδικος και επιγεγραμμένος υπό της Σής Κυβέρνησις Μήτρος Αρκούδας ευρίσκεται ταύτην την νυξ εις τον οίκον του Αθανασίου Βλάγκου όστις και κουμπάρος μετερχόμενος και τον ληστήν τω ανωτέρω είχε κονάκι παραλαβών τους υπ’ εμέ στρατιώτας Λάζαρου Στρατήν Ευαγγέλου Βλάχου και Μανώλην Μήτρου μετ’ όπλων και οπλισμού και πολιορκήσαμον τας στενόδου της οικίας και πάσαν εξόδου με ταύτης και παραθέσας νυκτοφύλακας κοινώς καταούλι, εισήλθαν μετά την ξίφος εις χείραν, εν ονόματι του νόμου και του Βασιλέως να σιλάβω τον έγκλειστον της παρούσης επιγεγραμμένου ληστήν. Αυτός όμως ευθύς αμέσως με είδε.
Προς παράληψιν καθήκοντος υπηρεσίας επιορκίας μου πρόσφερε μεζέ και κρασί εις το οποίον εγώ εφνιάσας διέταξα ευθύς αμέσως την παράδοσίν του εν ονόματι του Βασιλέως και του νόμου όστις με έσπρωξε κατά της θύρας και δια της χείρ του κατά πρόσωπον της δεξιάς παριάς. Εγώ παρέλαβα τους νυχτοφύλακες και δια πυρ ομαδόν κατά του οίκου ανεκάλυψα την απόδρασιν και αμέσως ειδοποίησα τον πλησίον σταθμόν.
Ταύτα αναφέρω ευπειθώς προς της Σ. Μοιραρχίαν προς συμμόρφωσιν και διαταγή δια την σύλληψη του εσωκλείστους ληστοφυγοδίκου. Ο δράσας ευπειθώς υπενωματάρχης Μήτρο Ζουλαχμάκης».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ