Επιστολή στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για την επιτάχυνση των διαδικασιών εκ μέρους του Δημοσίου για τις απαλλοτριώσεις της περιοχής μας, απέστειλε ο πολιτευτής Άρτας της ΝΔ Ευστάθιος Γιαννούλης.
Αναφέρει: «Κύριε υπουργέ, 1) με την υπ’ αριθμ. Δ12α/ο/5698/Δ0010/09-10-2014 απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 326 ΑΑΠΘ/19-10-2014, κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 22.815,55 τμ, που βρίσκεται στο τμήμα Κουβαράς- Κομπότι από Χ.Θ. 123+589,00 έως Χ.Θ. 129+053,27 και ειδικότερα στο υποτμήμα από Χ.Θ. 125+134,04 έως Χ.Θ. 126+034,04 (αρχική Κ.Υ.Α 1101197/6692/Δ0010/30- 8-2008 (ΦΕΚ 529 ΑΑΠΘ). Επί αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 151/2018 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων και ασκήθηκε αναίρεση (19/2019), η οποία δεν προσδιορίσθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο.
2) Με την υπ’ αριθμ. Δ12α/ο/5695/09-10-2014 απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 326 ΑΑΠΘ/16-10-2014, κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 29.603,45 μ2, που βρίσκεται στο τμήμα Κουβαράς- Κομπότι από Χ.Θ 124+323,04 έως Χ.Θ 129+134,04 (αρχική Κ.Υ.Α 1101197/6692/0010/31-10-2008 (ΦΕΚ 529/2008 ΑΑΠΘ). Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο της διάνοιξης του νέου αυτοκινητόδρομου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» Τμήμα «Κουβαράς- Κομπότι», στην περιοχή των Δ.Δ Κομποτίου και Σελλάδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και Δ.Δ Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Επί αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 113/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων και ασκήθηκε αναίρεση (16/2020), η οποία δεν προσδιορίσθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο.
3) Με την υπ’ αριθμ. 1101197/6692/Δ0010/30-8-2008 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομίμως δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθμ. 529/25-11-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Α & Π.Θ), κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη «Σύνταξη Κτηματολογίου και λοιπές τοπογραφικές εργασίες στο τμήμα Κουβαράς-Κομπότι της Ιονίας οδού από χ.θ 123+589.00 μέχρι χ.θ 129+053,27 Δ.Δ Κομποτίου και Δ.Δ Σελλάδων, έκτασης συνολικού εμβαδού 398.000 τμ, που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Κομποτίου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας και εικονίζεται με κλίμακα 1:2000 στο από Μαΐου 2008 και με αριθμό σχεδίου ΤΟΠ-8 τοπογραφικό διάγραμμα της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων- Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων- Παραχώρησης Αττικής και Ιονίας Οδού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το οποίο έχει συντάξει ο Αντώνιος Γεωργίου και έχει ελεγχθεί από τον Διευθυντή της ΕΥΔΕ/Ε.Π.Α και Ι.Ο. Χ. Δουκάκη στις 17-6-2008.
Επί αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 10/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων με την οποία έγινε άρση του τεκμηρίου της ωφέλειας και ασκήθηκε αναίρεση (31/2021), η οποία δεν προσδιορίσθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο. Επί αυτής επίσης εκδόθηκε και η υπ’ αριθμ. 11/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε άρση του τεκμηρίου της ωφέλειας (για άλλους αιτούντες) και ασκήθηκε αναίρεση (7/2021), η οποία δεν προσδιορίσθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο.
Το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταβάλλει την προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης προς τους δικαιούχους, πλην όμως λόγω της άσκησης των ανωτέρω αναιρέσεως, επικαλείται ότι δεν μπορεί να χορηγήσει τα ποσά που δικαιούνται από τις οριστικές τιμές μονάδας αποζημίωσης, καθώς και από την άρση του τεκμηρίου ωφέλειας, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3068/2002, το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.
Περαιτέρω “κρατάει σε ομηρία”, τους δικαιούχους των ανωτέρω απαλλοτριώσεων καθώς επικαλείται το άρθρο 19 Ν. 1715/1951, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 41 παρ. 11 Ν. 2065/1992 και δεν μπορούν να προχωρήσουν σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων, και το να προβούν οι δικαιούχοι μεμονωμένα σε επίσπευση της συζήτησης των αναιρέσεων συνεπάγεται κόστος δυσθεώρητο (συγκέντρωση εγγράφων από το Εφετείο Ιωαννίνων, μετάβαση των πληρεξούσιων δικηγόρων στην Αθήνα, κοινοποίηση προς το αντίδικο και τους υπόλοιπους διαδίκους), που ουσιαστικά θα εξανεμίσει την αποζημίωση που δικαιούνται και το Ελληνικό Δημόσιο παρελκυστικά δεν επισπεύδει τη συζήτηση των αναιρέσεων.
Θα πρέπει να τονίσω ότι ουδείς κίνδυνος υπάρχει για το Ελληνικό Δημόσιο από την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων, διότι τα έργα έχουν αποπερατωθεί και έχουν παραδοθεί προς χρήση και οι ανωτέρω ενέργειες συνιστούν παράβαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας και κατάφορη αδικία σε βάρος των πολιτών.
Να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι το αίτημα δεν είναι καταβολή των χρημάτων, χωρίς άσκηση όλων των ενδίκων μέσων από την πλευρά του Δημοσίου, αλλά επιτάχυνση των διαδικασιών με μέριμνα του Ελληνικού Δημοσίου, προς διευκόλυνση των πολιτών. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την επιτάχυνση των διαδικασιών εκ μέρους του δημοσίου ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στα νέα έργα όπως αυτό του κόμβου Κομποτίου».
*Ο Ευστάθιος Γιαννούλης διετέλεσε δήμαρχος Νικ. Σκουφά και είναι πολιτευτής της ΝΔ Άρτας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ