Μέσα από μια επιστολή του Γάλλου Προξένου Bulle στα 1751, προς τον Maurepass, διεθυντή του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μεσσαλίας (ΕΕΜ), την οποία μελέτησε ο Σεραφείμ Μάξιμος στα 1944, μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα από την Άρτα και την περιοχή της εκείνη την εποχή.
Να πω εδώ κάτι που δεν αναφέρει ο Μάξιμος, πως δηλαδή ο συγκεκριμένος Γάλλος πρόξενος, εμπορικά και οικονομικά διαλύθη-κε και ασπάστηκε το Ισλάμ και εξαφανίστηκε από την Άρτα. Αυτό έφερε και τους διαδόχους του σε δύσκολη θέση με την Οθωμανική εξουσία της Άρτας, όσον αφορά την περιουσία του Προξενείου. Να δούμε όμως τι γράφει:
«Άρτα, 20.05.1751, Εκλαμπρότατε, οί καταπιέσεις τών Διοικητών τής Άρτας καί τών Ίωαννίνων πάνω στόν πληθυσμό, καθώς καί οί εκβιασμοί τών Αλβανών άπό δεκαετίας κι’ έδώ, ώδηγήσανε τόν τόπο στήν έσχάτη αθ-λιότητα.
Τά σπίτια καί οι εξοχές είναι ώς επί τό πολύ, άκατοίκητα καί έρημα. Πολλοί πτωχοί κάτοικοι κατεστραμμένοι άπό τούς βαρείς φόρους, τά τεράστια καί άδικα έξοδα πού επι- βάλλουν στήν κοινότητα, άρχίσανε νά διαβαίνουνε τό Ρουβίκωνα, πήρανε δηλαδή τόν απαίσιο δρόμο τής άποστασίας.
Τό εμπόριο έχει περιορισθεί έξαιρετικά, ελαττώθηκε, νά πούμε, στό μηδέν. Ένας πρόξενος τού Λιβόρνο πού ήταν έδώ, άποτραβήχτηκε καί μετατέθηκε αργότερα στό προξενείο τής Τρίπολης, στή Βερβεριά. Ένας Έλληνας, άνθρωπος του λαού, έκτελεί πρός τό παρόν τά καθήκοντα του αυστριακού προξένου κι’ ένας άλλος Έλληνας, υπήκοος τού Σουλτάνου, τά καθήκοντα ιού προξένου Νεαπόλεως καί Ραγούζης (ό τελευταίος αύτός πού ήτανε Ραγουζιώτης, έφυγε έπίσης άπό έδώ).
Δέν μένω παρά έγώ, ο οποίος, απασχολημένος ολοκληρωτικά στήν υπηρεσία αυτού τού αχάριστου επαγγέλματος, δέν έχω άλλα εισοδήματα παρά τήν καλή θέληση τού Βασιλέως άπέναντι στούς πιστούς υπηκόους καί ύπηρέτας, καθώς καί τήν καλή θέληση τής Έκλαμπρότητός του».

Πηγές Κειμένου: Σεραφείμ Μάξιμος
«Η Αυγή του Ελληνικού Καπιταλισμού»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ