Η υγειονομική κρίση, ο πόλεμος Ρωσίας Ουκρανίας με τις επιπτώσεις στην οικονομία πληθωριστικά και ενεργειακά, δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η ελληνική επιχειρηματικότητα ενώ προέρχεται από μια 10ετή οικονομική κρίση, επέδειξε ισχυρά αντανακλαστικά και κατόρθωσε να διατηρηθεί σε τροχιά ανάκαμψης, σε σχέση με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πολύ σημαντικό ρόλο στην ανθεκτικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων από τις προκλήσεις που περάσαμε την τελευταία τριετία, έπαιξε η σημαντική συμβολή της Ελληνικής κυβέρνησης στην άντληση πόρων μαμούθ για τα Ελληνικά δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ 2021- 2027 είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα καλύψουν συνολικά κοινοτικούς πόρους ύψους 80 δισ. ευρώ, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 100 δισ. ευρώ.
Με την έναρξη της νέας χρονιάς περνάμε πλέον και στην προκήρυξη δράσεων που περιλαμβάνονται στα προαναφερθέντα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δύο νέες προσκλήσεις συ- νολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ εκδίδονται για το νέο ΕΣΠΑ το προσεχές χρονικό διάστημα από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρώτη που αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», θα έχει αρχικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ και θα είναι επιλέξιμες όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθότι δεν είναι κλαδική αλλά θεματική. Η δεύτερη θα αφορά στον «Πράσινο μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι περί τις 56.000 επιχειρήσεις θα λάβουν πόρους και από τις δύο προσκλήσεις.
Η πρόσκληση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» έχει συγκεκριμένους βραχίονες, όπως ο βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός για επιχειρήσεις που δεν είναι ψηφιακά ώριμες, απασχο- λούν τρείς εργαζόμενους και ο προϋπολογισμός είναι από 18.000 έως 30.000 ευρώ. Ακολουθεί ο προηγμένος ψηφιακός μετασχηματι- σμός με προϋπόθεση ύπαρξης πέντε εργαζομένων κατ’ ελάχιστο και προϋπολογισμό από 50.000 έως και 600.000 ευρώ. Ακολουθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός αιχμής με προϋπόθεση εννέα κατ’ ελάχιστο απασχολούμενους και προϋπολογισμό από 200.000 ευρώ έως και 1,2 εκατ. ευρώ.
Από τη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ενισχύονται δαπάνες: Παραγωγικού και μηχανολογικού εξοπλισμού με έμφαση στην αυτοματοποίηση σύγχρονων συστημάτων παραγωγής, κλπ. Λογισμικού, επαγγελματικού και εμπορικού, παραγωγής, διαχείρισης πελατολογίου, CRM, ERP κλπ. Υπηρεσίες τρίτων όπως παραμετροποίηση, εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Σε ό,τι αφορά τους βραχίονες της πρόσκλησης «Πράσινος Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» υφίσταται υποχρέωση για τρεις κατ’ ελάχιστον εργαζόμενους και ποσό επιδότησης από 200.000 έως και 1 εκατ. ευρώ για τον πρώτο βραχίονα. Αντίστοιχα, ο δεύτερος βραχίονας της «Πράσινης Παραγωγικής Επένδυσης» προβλέπει υποχρέωση για δύο κατ’ ελάχιστον εργαζόμενους και επιδοτούμενο ποσό από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.
Από τη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός» ενισχύονται δαπάνες: Κτηριακών διαμορφώσεων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώ-ρου. Παραγωγικού, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Εγκαταστάσεων και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας. Μεταφορικών μέ- σων (αποκλειστικά ηλεκτρικών). Δαπανών προβολής προώθησης -branding – εμπορικών εκθέσεων. Υπηρεσιών τρίτων (συμβουλευτικές, πιστοποιήσεις, τεχνικές μελέτες). Μισθολογικό κόστος νέων προσλήψεων. Έμμεσες δαπάνες (χωρίς παραστατικά, έως 7% του προϋπολογισμού μόνο για έργα της δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση»).
Στην πρόσκληση «Πράσινος Mετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προβλέπεται για παράδειγμα η επιδότηση συστήματος φωτοβολταϊκών μπαταρίας για ιδιοκατανάλωση, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστος, γεγονός που θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε μία επιχείρηση εστίασης ή σε μία τουριστική μονάδα. Αυτό είναι και το ζητούμενο των παραπάνω δράσεων, οι επιχειρήσεις δηλαδή να μπορούν να επιδοτηθούν για ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες για την αναβάθμισή τους και να επενδύουν σε υποδομές και βέλτιστες πρακτικές για θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.
*Ο Ντίνος Παπαδημητρίου είναι πολιτευτής της ΝΔ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ