Ο προσωρινός πίνακας με τους δικαιούχους της έκτακτης ενίσχυσης για τις ζωοτροφές ύψους 89 εκατ. ευρώ αναρτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τα αποτελέσματα με τους δικαιούχους αλλά και όσες αιτήσεις απορρίφθηκαν προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού μηχανογραφικού ελέγχου επί των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο μέτρο 22.
Το μέτρο αφορά στους κλάδους αιγο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας (υπομέτρο 1 – 2) καθώς επίσης και στους κλάδους πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγές ή/και κρεοπαραγωγές όρνιθες) και χοιροτροφίας (υπομέτρο 2).
Στόχος του μέτρου είναι η παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα- νία και ειδικότερα την μεγάλη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here