ΞΕΝΙΑ. Μια υπόθεση που ταλανίζει την πόλη χρόνια ολόκληρα. Ας δούμε όμως τι προβλέπει η πράξη ένταξης του έργου για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε.

Με απόφαση του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης) και ΤΣ (Ταμείο Συνοχής) Γεώργιο Ζερβό, ολοκληρώθηκε η ένταξη της πράξης «αξιοποίηση του πολιτιστικού κτηρίου ΞΕΝΙΑ Άρτας και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Κάστρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Προηγήθηκε η υποβολή πρότασης του Δήμου Αρταίων με τίτλο «αξιοποίηση του πολιτιστικού κτηρίου Ξενία Άρτας και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Κάστρου», που αφορά στην αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας. Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κατασκευή Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων και τεχνολογίας, Δη- μοτικού Ωδείο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, καφετέρια – εστιατόριο, όπως λειτουργούσε και στο παλιό ξενοδοχείο.
Το έργο συμπεριλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου με την χρήση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. Παράλληλα, προβλέπονται αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για την αναβάθμιση του κτηρίου, διαχείριση απορριμμάτων με σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού ώστε να καταστεί λειτουργικό, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και αναβάθμιση των φυτεύσεων του περιβάλλοντος χώρου του κάστρου.
Οι εργασίες εκτός του ακινήτου του Δήμου, θα πραγματοποιηθούν με προγραμματική σύμβαση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας – υπουργείο Πολιτισμού. Η αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου ακινήτου του Δήμου και εργασίες αναβάθμισής του πέραν του ακινήτου του Δήμου, διαχειρίζεται το ΥΠΠΟΑ (υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), σύμφωνα με την μελέτη που εγκρίθηκε από το υπουργείο και αφορά την είσοδο του κάστρου μέχρι το ακίνητο του Δήμου και τμήμα έκτασης πίσω από το ΞΕΝΙΑ.
Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για το κτήριο που αφορούν τις αναγκαίες αρχαιολογικές εργασίες κατά την κατασκευή του, θα υλοποιηθούν με μνημόνιο συνεργασίας με το υπουργείο Πολιτισμού. Η αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου του κάστρου Άρτας αφορά σε αναγκαίες εργασίες πρασίνου εντός του χώ- ρου, με απομάκρυνση προβληματικών φυτεύσεων, κλαδέματα μεγάλων δένδρων που δεν αφορούν σε απλές εργασίες συντήρησης και νέες φυτεύσεις. Στόχος είναι ο χώρος να καταστεί ασφαλής για τους επισκέπτες αυτού και του ΞΕΝΙΑ.
Η προμήθεια εξοπλισμού για το κτήριο ΞΕΝΙΑ, αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για να καταστεί λειτουργικό, όπως έπιπλα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων κλπ. Υλοποίηση: Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 1η Αυγούστου 2022. Ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 1 Ιανουαρίου 2023. Η συνολική δημόσια δαπάνη (ΠΔΕ) ανέρχεται στο ποσό των 11.880.000 ευρώ και κατανέμεται ανά συνδικαιούχο. Στον Δήμο Αρταίων 11.700.000 και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας 180.000 ευρώ.
Όροι χρηματοδότησης. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμ- φωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. Δεν θα μπω στην διαδικασία αμφισβήτησης της δημοσκόπησης που έγινε και την οποία σέβομαι, αλλά ούτε για την σκοπιμότητα της επιστολής του υφυπουργού. Να θυμηθούμε ότι το ΚΑΣ επί γενικής γραμματείας Μενδώνη, απέρριψε τρείς φορές την πρόταση του Δήμου και τον ανάγκασε να κάνει αναθεώρηση της μελέτης. Θεωρώ πως δύσκολα ως υπουργός θα αλλάξει απόφαση.
Αν όμως, ο υφυπουργός και η υπουργός Μενδώνη διασφαλίσουν επισήμως ότι μπορούμε να πάρουμε θετική γνωμοδότηση από το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) και παράλληλα κυβερνητικά στελέχη διασφαλίσουν τις απαραίτητες πιστώσεις (γιατί η καθυστέρηση θα έχει ως αποτέλεσμα με βάση την πράξη ένταξης να χαθούν), που χρειάζονται για τις μελέτες και την χρηματοδότηση του έργου, ώστε το ΞΕΝΙΑ να λειτουργήσει ξανά και ως ξενοδοχείο, θεωρώ πως και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα ήταν αντίθετο μια και η αρχική του πρόταση αυτή ήταν. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να απενταχθεί το έργο, να χαθούν τα χρήματα και το ΞΕΝΙΑ να γίνει το νέο «Γεφύρι της Άρτας».
Το αίτημα των πολιτών είναι ξεκάθαρο. Θέλουν την τουριστική αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ ώστε να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και απασχόλησης για την πόλη μας και όλοι συμφωνούμε. Είμαι απ’ αυτούς που υπογράψανε για την τουριστική αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ όπως και το 80% του Αρτινού λαού. Το μόνο εύκολο θα ήταν -και για μένα- να απευθύνω επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία θα ζητάω την επανεξέταση της πρότασης και να τελειώσει εδώ. Δεν θα το κάνω. Κανένας σοβαρός πολιτικός που γνωρίζει τις διαδικασίες ένταξης ενός τόσο μεγάλου έργου δεν θα το έκανε. Δεν θα το κάνω σεβόμενος την αυτοδιοίκητική μου πορεία και όλους αυτούς που πήραν τις συγκεκριμένες αποφάσεις.
Ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο, μετά τα τελευταία γεγονότα, θα κληθεί να λάβει εκ νέου τις τελικές αποφάσεις για την αξιοποίησή του. Είναι εύκολο όταν αποφασίζουν άλλοι να κάνουμε υποδείξεις, να αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τις συνέπειες που θα έχει μια απόφαση, με την οποία μπορεί να προξενήσουμε βλάβη στην τοπική κοινωνία.
Είναι αλήθεια ότι όλοι θέλουμε την τουριστική αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ. Όλοι θέλουμε τον ΞΕΝΙΑ ξενοδοχείο. Εδώ που φτάσαμε δεν αρκούν δηλώσεις στήριξης των αποφάσεων. Όλοι τις στηρίζουμε. Χρειάζονται δεσμεύσεις και συγκε- κριμένες προτάσεις που θα διασφαλίζουν τα 12 εκατομμύρια γιατί να χαθούν κι αυτά; Ποιός θα δώσει λόγο στον Αρτινό λαό;
*Ο Ευστάθιος Γιαννούλης είναι πολιτευτής Άρτας της ΝΔ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ