Μετ’ εμποδίων προχωρά η κατασκευή του δρόμου από Αθαμάνιο μέχρι Θεοδώριανα συμπεριλαμβανομένης και της παράκαμψης Αθαμανίου.


Πρόκειται για έργο που η ορεινή περιοχή διεκδικούσε επί χρόνια και στο οποίο έχουν στηριχθεί ελπίδες για άρση της απομόνωσης και ανάπτυξής της. Ωστόσο, έχει διακοπεί έξι φορές λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές της αναδόχου εταιρείας από το υπουργείο Υποδομών. Οι εργασίες διακόπηκαν για μια ακόμα φορά τον Αύγουστο χάνοντας πολύτιμο χρόνο καθώς ξεκίνησαν προ ημερών (Νοέμβριο), χωρίς όμως οι καιρικές συνθήκες πλέον να συμμαχούν με τους κατασκευαστές του. Στα εμπόδια, με πρωταρχικό εκείνο που αφορά στις καθυστερήσεις πληρωμών, έρχονται να προστεθούν επίσης οι δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα, η άρνηση του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού για επέμβαση της αναδόχου στα όρια της παράκαμψης και ακολούθως στα όρια εργασιών βελτίωσης του άξονα Αθαμάνιο – Θεοδώριανα.
Επιπροσθέτως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τον Ιανουάριο 2021, δημιούργησαν ένα επιπλέον πρόβλημα, αυτό της υποχώρησης του βουνού σε μήκος 550 μέτρων περίπου στον άξονα Αθαμάνιο – Θεοδώριανα και 100 μέτρων περίπου στα όρια της παράκαμψης. Πρόβλημα που μετά από ειδική μελέτη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών καθώς και σχετικής απόφασης του υπουργείου Υποδομών, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στα όρια της υπάρχουσας εργολαβίας.
Προς τούτο αποφασίστηκε η κατασκευή άλ-λου έργου με προϋπολογισμό 2.270.000 ευρώ. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «Προμηθέας ΑΤΕΒΕ», η οποία κατασκευάζει και το έργο «βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και οδικός άξονας Αθαμανίου – Θεοδωριάνων». Οι εργασίες όμως για την συγκράτηση της κατολίσθησης δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, καθόσον δεν έχει αποφανθεί (έως 20 Νοεμβρίου) το Ελεγκτικό Συνέδριο για την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου. Την Τρίτη της περασμένης εβδομάδας δόθηκε το πράσινο φως για υπογραφή σύμβασης και έναρξη των εργασιών. Ωστόσο έχει χαθεί η θερινή περίοδος. Ο χειμώνας έρχεται και σ’ αυτά τα υψόμετρα και ενίοτε είναι… άγριος. Η καθυστέρηση για επέμβαση στην κατολίσθηση ίσως οδηγήσει σε ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα που σε κάθε περίπτωση θα επηρεάσουν και την ολοκλήρωση του έργου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα και παράκαμψη Αθαμανίου. Διότι μπορεί να πρόκειται για δύο διαφορετικά έργα, όμως δεν παύουν να σχετίζονται, καθώς η κατολίσθηση αφορά στο ύψος της παράκαμψης.
Στις υπόλοιπες καθυστερήσεις η ανάδοχος εταιρεία «Προμηθέας» προσθέτει και την ανάγκη εκπόνησης μελετών εφαρμογής του έργου. Ουσιαστικά, έχοντας προχωρήσει σε συνολικά οκτώ μελέτες εφαρμογής «χωρίς αμοιβή», όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρει ο εκπρόσωπός της Θωμάς Γεωργάκης, αφήνει να εννοηθεί ότι η αρχική μελέτη του έργου με την οποία δημοπρατήθηκε παρουσίαζε σοβαρότατες ελλείψεις και ήταν ανεφάρμοστη ή αλλιώς μελέτη επί χάρτου… χωρίς να λαμβάνει υπόψη γεωλογικά και άλλα προβλήματα.
Σύντομο ιστορικό
Το έργο υπό τον τίτλο «Βελτίωση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και οδικός άξονας Αθαμανίου – Θεοδωριάνων», δημοπρατή- θηκε τον Αύγουστο του 2018 (27-8-2018) επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ με προϋπολογισμό 8.849.000 ευρώ και πρόβλεψη προαίρεσης 442.000 ευρώ.
Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ» με έκπτωση 58,99% και η σύμβαση που υπογράφηκε στις 3 Ιουνίου 2019 είχε προϋπολογισμό 3.643.578,99 ευρώ και προθεσμία παράδοσης την 3η Ιουνίου 2021. Στις 27 Αυγούστου 2021 υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση ποσού 1.770.500 ευρώ, ενώ η προθεσμία παράδοσης παρατάθηκε για 30 Ιουνίου 2023.
Έως σήμερα έχουν σημειωθεί έξι διακοπές εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία για καθυστέρηση στην χρηματοδότηση εκτελεσθέντων εργασιών από το υπουργείο Υποδομών. Η πρώτη από 16 Οκτωβρίου 2020 έως 17 Νοεμβρίου του ίδιου έτους για καθυστέρηση πληρωμής του 6ου λογαριασμού. Η δεύτερη από 24 Δεκεμβρίου 2021 έως 4 Φεβρουαρίου 2021 για καθυστέρηση του 11ου λογαριασμού. Η τρίτη από 25 Φεβρουαρίου 2022 έως 1η Απριλίου 2022 για καθυστέρηση του 12ου. Η τέταρτη από Ιουνίου 2022 έως 21 Ιουνίου για καθυστέρηση του 13ου λογαριασμού. Η πέμπτη από 24 Αυγούστου 2022 έως 1η Νοεμβρίου 2022 για καθυστέρηση του 14ου λογαριασμού και η έκτη από 4 Οκτωβρίου για καθυστέρηση του 15ου λογαριασμού.
Σήμερα
Σήμερα οφείλονται στην ανάδοχο κατά δήλωση του εκπροσώπου της 220.000 ευρώ που αφορούν στον 15ο και 16ο λογαριασμό. Ο 16ος, ποσού 202.100 ευρώ, υποβλήθηκε στις 19 Οκτωβρίου και υπογράφηκε την 1η Νοεμβρίου, ενώ ο 15ος εκκρεμεί από 27 Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα του οφείλονται 132.000 ευρώ ως αποζημίωση θετικών ζημιών για την 2η και 3η διακοπή εργασιών, ποσό το οποίο επιδικάστηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και αναμένεται η υπογραφή του υπουργού. Επιπλέον οφείλεται ποσό 32.000 ευρώ για την 5η διακοπή και 230.000 ευρώ για την 6η.
Παρά τις καθυστερήσεις, τις πολλές και συχνές διακοπές, το έργο σήμερα βρίσκεται, σύμφωνα με την ενημέρωση που ζήτησε ο «Τ» από την ανάδοχο εταιρεία, σε ποσοστό περίπου 60%. Από το σύνολο της πίστωσης των 5.922.053 ευρώ έχουν ήδη εκτελεστεί εργασίες ποσού 3.742.247 ευρώ και απομένουν ακόμα 2.179.805,39 ευρώ για την ολοκλήρωσή του.
Δεν υπολογίζονται τα 2.270.000 ευρώ που αφορούν στην επέμβαση της κατολίσθησης, διότι είναι άλλο, ξεχωριστό έργο. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί και δοθεί στην κυκλοφορία ο ισόπεδος κόμβος Αθαμανίου. Έχει ολοκληρωθεί, επίσης, η παράκαμψη Αθαμανίου, η οποία όμως δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία λόγω του γεγονότος ότι δεν αντιμετωπίστηκε η κατολίσθηση ενώ ταυτόχρονα δεν τοποθετήθηκε η περίφραξη στο «φρύδι» του ανάντη πρανούς για προστασία της κυκλοφορίας από βόσκοντα ζώα και κυρίως βοοειδή. Μετά από διεκδίκηση του δημάρχου εγκρίθηκε για το σκοπό αυτό πίστωση 60.000 ευρώ προς τον Δήμο. Ακόμα, όμως, δεν έχει υπογραφεί η πίστωση προς τον Δήμο ώστε να γίνει η περίφραξη.
Παράλληλα, μετά από τη θετική στάση της προσωρινής διοίκησης του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού, έχει ολοκληρωθεί η επέμβαση που αφορούσε στην διαπλάτυνση του δρόμου από Αθαμάνιο μέχρι Θεοδώριανα. Ο άξονας έχει στρωθεί με χαλίκι (3Α) σε ποσοστό 95% και απομένει η ασφαλτόστρωση. Επίσης, απομένει να αντιμετωπιστεί η κατολίσθηση του πρανούς στα τελευταία 100 μέτρα της παράκαμψης. Επιπλέον απομένει να αντιμετωπιστεί η νέα εκτενής κατολίσθηση που έγινε 12 Δεκεμβρίου 2021 στα τελευταία 800 μέτρα της εργολαβίας στον άξονα Αθαμάνιο – Θεοδώριανα, ώστε, σύμφωνα με την ανάδοχο, να ολοκληρωθεί και εκεί η οδοστρωσία και τα ασφαλτικά.
Σε κάθε περίπτωση πάντως το έργο αυτό έχει ξεκινήσει από 11 Σεπτεμβρίου 2019 για να παραδοθεί αρχικώς τον Ιούνιο του 2021 και με τις παράτασεις που έλαβε λόγω καθυστερήσεων, έλαβε νέα συμβατική προθεσμία παράδοσης στις 30 Ιουνίου 2023, ήτοι σε εφτά μήνες. Οι πολίτες πληρώνουν τα έργα και το ζητούμενο είναι αυτά να εκτελούνται χωρίς καθυστερήσεις, οι οποίες τελικά κοστίζουν περισσότερο λόγω αποζημιώσεων προς τους αναδόχους όταν οι διακοπές δεν γίνονται με δική τους υπαιτιότητα. Κοστίζουν, επίσης, λόγω μη αξιοποίησης και απόδοσης της προστιθέμενης αξίας τους. Κοστίζουν και στις περιπτώσεις που, παραμένοντας ανοιχτά ως έργα, προκαλούνται φθορές. Και πλέον δεν είναι καιροί για επανάληψη του θρύλου που μόνο ως αρνητικό παράδειγμα έργων ανακαλείται παγκοσμίως. Το γεφύρι της Άρτας είναι μοναδικό και δεν χρειάζεται τέτοιες επαναλήψεις…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here