Την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) στην πόλη της Άρτας από το σχολικό έτος 2022 – 2023, ανακοινώνει επισήμως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) του νομού, επισημαίνοντας σε ανακοίνωσή της ότι συγκεκριμένος τύπος σχολείου δεν υπήρχε.


Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Οι προσπάθειες δύο ετών της ΔΔΕ Άρτας στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, με την επίτευξη του βασικού στόχου, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της, της ίδρυσης δηλαδή ΕΝΕΕΓΥ-Λ. Ο συγκεκριμένος τύπος σχολείου είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες μαθητών/τριων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση, μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία. Στη σχολική αυτή μονάδα παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές/τριες να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, αλλά και να εξειδικευτούν σε τομείς ενδιαφέροντός τους, να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο εργαζόμενοι στο αντικείμενο που τους ταιριάζει, όπως όλοι οι πολίτες.
Συνεχείς οι προσπάθειές μας
Στις επίμονες και συνεχείς προσπάθειές μας από το Νοέμβριο του 2020, ήταν αρωγός και στήριξε την πρότασή μας στο υπουργείο Παιδείας ο Δήμος Αρταίων (με ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), αναφορικά με τις λειτουργικές δαπάνες και το κτιριολογικό ζήτημα της στέγασης. Ουσιαστική ήταν η βοήθεια του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιου Στύλιου, ο οποίος γνώριζε τις προσπάθειες που κάναμε και από την πλευρά του προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις για την επιτυχία αυτού του στόχου. Μας ενημέρωνε για την εξέλιξη, την πορεία και τα στάδια της διαδικασίας και τον ευχαριστούμε για την στήριξή του καθώς και για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση όλων των σχετικών διαδικασιών, ώστε την παρούσα σχολική χρονιά να προχωρήσουμε άμεσα στη λειτουργία του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Άρτας.
Επαγγγελματικά δικαιώματα
Αναβαθμίζοντας την ποιότητα της παρεχόμενης ειδικής εκπαίδευσης στον τόπο μας, το σχολείο αυτό αποτελεί την καταλληλότερη για τους συγκεκριμένους μαθητές /τριες, εκπαιδευτική διέξοδο, προσφέροντάς τους παράλληλα και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Με τον τρόπο αυτό, οι απόφοιτοί του αποκτούν σημαντικά εφόδια για να διεκδικήσουν το μέλλον τους.
Το σχολείο αυτό, που ανήκει στη Δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση, απευθύνεται σε μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στις συνήθεις εκπαιδευτικές δομές. Επιπρόσθετα, η πόλη της Άρτας είναι ένα σημείο αναφοράς κατοίκων μεγάλης πληθυσμιακής έκτασης και μπορεί να εξυπηρετήσει και όμορες περιοχές όπως του Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ακόμα δε και χωριών και οικισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Προϋποθέσεις φοίτησης
Για να φοιτήσει κάποιος/α μαθητής/τρια στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ χρειάζεται να έχει λάβει γνωμάτευση από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), στην οποία να προτείνεται ρητώς το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο ως το πλέον κατάλληλο για την μαθησιακή και συναισθηματική του υποστήριξη.
Η κατανομή των μαθητών/τριων στις τάξεις του σχολείου λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των μαθητών, ώσ- τε να καθίσταται εφικτή η υλοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Σε κάθε τάξη του ΕΝΕΕΓΥ-Λ μπορούν να φοιτούν από πέντε (ελάχιστο όριο) έως εννιά μαθητές (ανώτατο όριο), ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Ειδικότερα τα ΕΝΕΕΓΥ-Λ περιλαμβάνουν τις τάξεις Α’, Β’, Γ΄, Δ’ γυμνασίου και τις τάξεις Α’, Β΄, Γ’, Δ΄ λυκείου. Στην Α΄ τάξη γυμνασίου μπορούν να εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των ΕΕΕΕΚ (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών/τριων στην Δ΄ τάξη γυμνασίου, χορηγείται τίτλος απολυτηρίου γυμνασίου.
Οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου του ΕΝΕΕΓΥ-Λ μπορούν να συνεχίσουν την φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕΔΑΣΥ στην Α΄ τάξη λυκείου του ΕΝΕΕΓΥ-Λ, στην Α΄ τάξη του γενικού λυκείου, στην Α΄ τάξη του Ειδικού λυκείου,στην Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ, στην Α΄ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ και σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Που θα στεγαστεί
Η στέγαση του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Άρτας θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσες του κεντρικού κτιρίου του 1ου Ημερησίου ΕΠΑΛ Άρτας και στο Εργαστήριο Γεωπονίας του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου, το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να εξυπηρετεί της ανάγκες των μαθητών/τριών.
Η στελέχωση
Το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Άρτας θα στελεχωθεί με κατάλληλα καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό: Εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, που θα εφαρμόζουν προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να μπορούν να αφομοιώσουν ευχερώς την επίσημη διδακτέα ύλη. Ψυχολόγο, με εξειδίκευση στην σχολική ψυχολογία ή την ειδική αγωγή, ο οποίος θα παρέχει συστηματική ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Κοινωνικό λειτουργό, που θα υποστηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες των μαθητών και θα κάνει τις αναγκαίες διασυνδέσεις με κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς, ώστε να διευκολυνθεί ηκοινωνική ένταξη των μαθητών και τέλος λογοθεραπευτή, ο οποίος θα ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου, φωνής, ομιλίας, μάσησης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.
Δικαίωμα στις πανελλαδικές
Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους. Επίσης, μπορούν με το απολυτήριό τους να εγγραφούν σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ της επιλογής τους. Στο σχολείο αυτό διεξάγονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα ειδικότη- τας και εργαστήρια, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και κοινωνικού του έργου, το σχολείο μπορεί να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά, Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά και Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Μέσα από τη διδακτική διαδικασία αλλά και τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε δράσεις εντός και εκτός σχολείου, προάγονται η κοινωνικοποίηση των μαθητών, η ενσυναίσθηση, οι ηθικές αξίες, οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομία και ο πολιτισμός.
Το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο οφείλουν να αναδεικνύουν το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες να βιώνουν, να συμμε- τέχουν, να πρωταγωνιστούν ισότιμα σε κάθε έκφανση της κοινωνικής, επαγγελματικής δραστηριότητας.
Δικαιωθήκαμε
Η ίδρυση του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Άρτας αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών που καταβλήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η κατάλληλη δομή στήριξης των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και των οικογενειών τους, ώστε να μπορούν να οραματίζονται, να σχεδιάζουν,να ατενίζουν με ελπίδα και εμπιστοσύνη το αύριο
Ευχαριστούμε για την απόφαση ίδρυσής του την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, καθώς και την αρμόδια υφυπουργό κ. Ζέτα Μακρή. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιο Στύλιο για την ουσιαστική υποστήριξή του, έμπρακτη απόδειξη στήριξης προς τις οικογένειες των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, καθώς και έμπρακτη αναγνώριση των ίσων δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Ευχαριστούμε, επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και τους αντιδημάρχους σε θέματα Παιδείας κ. Χριστόφορο Σιαφάκα και κ. Δημήτριο Ευαγγέλου για την στήριξη και αρωγή των ενεργειών μας προς την ίδρυση του ΕΝΕΕΓΥ-Λ».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here