Ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου πρώην Ἄρτης Ἰγνατίου Δ΄*


Ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ γηραιὸς καὶ πολυσέβαστος Μητροπολίτης Πισιδίας (ἀπὸ Κορέας) Σωτήριος Τράμπας. 10 Ἰουνίου 2022, ἐτελείωσε θεοφιλῶς τὸν δύσκολο δρόμο τῆς ἐγκόσμιας πορείας του, γιὰ νὰ ὁδηγηθεῖ θριαμβευτικὰ στὴ μόνιμη καὶ αἰώνια πατρίδα μας, στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Γεννήθηκε στὴν Ἄρτα τὸ ἔτος 1929, ὅπου καὶ ἔλαβε τὴν ἐγκύκλιο μόρφωσή του. Στὴ συνέχεια ἡ ἐκκλησιαστικὴ διακονία του καὶ προσφορὰ ὑπῆρξε μακροχρόνια καὶ ἁγιοπνευματική, θεοφιλὴς καὶ ἀγωνιστική, πολύκαρπη καὶ σωτήρια γιὰ τοὺς πιστούς, ποὺ ὑπηρέτησε μὲ ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ θυσιαστικὴ ἀγάπη. Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μηθύμνης, στὸ Στρατό, στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, στὴν Κορέα, στὴν Ἀττάλεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἑβδομήντα ἔτη σταυροαναστάσιμης ἀγωνιστικῆς πορείας.
Ἡ βιογραφία του καὶ τὸ πολυσχιδὲς θεοτίμητο καὶ κοσμοσωτήριο ἔργο του πιστεύω ὅτι θὰ καταγραφεῖ, θὰ ἀξιολογηθεῖ καὶ θὰ προβληθεῖ ἀπὸ πολλοὺς καὶ διὰ πολλῶν. Ἤδη ἄρχισαν οἱ πρῶτες σχετικὲς ἀναρτήσεις.
Προσωπικῶς καὶ πρὸς τὸ παρὸν θὰ ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ, μὲ δυὸ λόγια καρδιᾶς, στὸν ἐκδημήσαντα σεβαστὸ καὶ ἀγαπητό μου ἐν Χριστῷ ἀδελφό, ὡς ἕνα ἁπλὸ ὀφειλόμενο μνημόσυνο.
Γνωριστήκαμε στὴν πρώτη πενταετία τοῦ ἔτους 1970, διὰ μέσου τοῦ τότε Ποιμενάρχου μας Ἰγνατίου Γ΄ καὶ τοῦ Πνευματικοῦ μου πατρὸς Ἰακώβου, Ἱεροκήρυκος καὶ μετέπειτα Μητροπολίτου Ἀργολίδος. Ὡς Διάκονος ἐντυπωσιάστηκα ἀπὸ τὴ μορφή του. Μοῦ ἔκανε ἀπαρχῆς ἰδιαίτερη ἐντύπωση ἡ ἁπλότητα καὶ εὐγένειά του, ἡ καλοσύνη, ἡ ἡρεμία, ὁ καρδιακὸς καὶ οἰκοδομητικὸς του λόγος.
Μὲ ἐξέπληξε ἡ ἀπόφασή του νὰ μεταβεῖ στὴν Κορέα, γιὰ νὰ ἐργασθεῖ ἐκεῖ ἱεραποστολικά. Καὶ τοῦτο κυρίως γιατί εἶχε περάσει μιὰ περιπέτεια μὲ τὴν ὑγεία του, ἡ ὁποία καὶ ἐξακολουθοῦσε νὰ εἶναι ἐπισφαλής.
Μὲ πολλὴ χαρὰ μαθαίναμε τὴν ἐκεῖ οὐσιαστικὴ καὶ ἀποδοτικὴ ἐργασία καὶ προσφορά του. Δικαιολογημένη ἡ καύχησή μας γιὰ τὸν ἐκλεκτὸ Ἀρτινὸ ἐργάτη τοῦ Ἀμπελῶνος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορέας.
Γι΄ αὐτὸ καὶ τὸ ἔτος 1995, ὁπότε ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Ζήλων, ὡς βοηθὸς τοῦ Μητροπολίτου Ν. Ζηλανδίας, διὰ τὴν Κορέα εἴμαστε ἐκεῖ: Οἱ Μητροπολίτες Καρυστίας Σεραφείμ, Νικοπόλεως Μελέτιος, Ἀργολίδος Ἰάκωβος, Ἀχελώου Εὐθύμιος, συγγενεῖς καὶ φίλοι ἀπὸ τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Ἑλλάδα γενικότερα.
Συγκινητικὴ καὶ συγκλονιστικὴ ἡ χειροτονία του. Μεγάλος ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν Κορεατῶν. Ὑπέροχες οἱ ἐμπειρίες ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες καὶ τὰ πνευματικὰ κέντρα τους, μὲ τὴν καλὴ ὀργάνωση καὶ τὴν ἄρτια λειτουργία τους.
Στὶς 20 Ἀπριλίου 2004 ἐξελέγη Μητροπολίτης τῆς νεοσύστατης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας. Στὶς 27 Μαΐου 2008 παραιτεῖται οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Μητροπολίτου, προβάλλοντας ὡς διάδοχό του τὸν νῦν Μητροπολίτη Κορέας Ἀμβρόσιο. Ἕνα ἐκλεκτὸ ἄνθρωπο, ἄριστο θεολόγο καὶ ἐπιστήμονα, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ σέμνωμα καὶ καύχημα τῆς Ἐκκλησίας.
Γιὰ δεύτερη φορὰ εἴμαστε κοντά του. μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους ἀπὸ τὴν Ἄρτα. Συμμέτοχοι στὴ χαρὰ καὶ συγκίνηση ποὺ τοῦ προσφέρουν οἱ εὐγνώμονες εὐχαριστίες καὶ ὁλόθερμες ἐκδηλώσεις τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, στὸν ὁποῖο προσέφερε πλουσιοπάροχα τὴν εὐαγγελικὴ ἀλήθεια καὶ τὴ ζωοποιὸ χάρη τῶν Ἁγίων Μυστηρίων.
Μεγάλη ἐπίσης ἡ χαρά μας γιὰ τὴν προσφορά του στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πισιδίας, ὅπου τοποθετήθηκε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. Παρὰ τὰ γηρατειά του, ἐργάστηκε μὲ νεανικὸ ζῆλο καὶ ἀνέστησε καὶ λειτούργησε, πρῶτος αὐτός, τὶς πρῶτες ἐνορίες στὴ νέα του Μητρόπολη.
Ὡς πατριῶτες του μείναμε κοντά του κατὰ τὴ δύσκολη ἱεραποστολική του διακονία. «Συναγωνιζόμενοι ἐν ταῖς προσευχαῖς» καὶ συμμετέχοντες, ὅσο οἱ μικρές μας δυνάμεις τὸ ἐπέτρεπαν, στὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ μεγάλου καὶ θεοτιμήτου ἔργου τῆς Ἱεραποστολῆς, ποὺ εὐλαβικὰ καὶ πιστὰ ὑπηρετοῦσε.
Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Σωτήριος ὑπῆρξε μιὰ ξεχωριστὴ καὶ δυναμικὴ προσωπικότητα, ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ «Θείῳ ἔρωτι πυρπολούμενος» εὐλογημένος καὶ ἡγιασμένος. Μὲ βαθιὰ πίστη, μεγάλη ἀγάπη, ἀνεξάντλητη καλοσύνη καὶ ἀνθρωπιά, ταπεινὸ φρόνημα καὶ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, ἁπλότητα καὶ εὐθύτητα, δύναμη καὶ ἀποφασιστικότητα, μεθοδικότητα καὶ δημιουργικότητα. Τὸ βλέμμα του καθαρὸ καὶ λαμπερό, ἡ ἔκφρασή του γαλήνια, τὸ πρόσωπό του φωτεινὸ καὶ γελαστό, ὁ λόγος του μελίρρυτος καὶ οἰκοδομητικός. Καλὸς Ποιμένας, στοργικὸς Πατέρας, ἀξιόπιστος φίλος, γνήσιος ἐν Χριστῷ ἀδελφός, ἀξιόμισθος ἐργάτης τοῦ Θείου Ἀμπελῶνος, φλογερὸς Ἱεραπόστολος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μὲ πλούσια ἁγιοπνευματική καρποφορία καὶ προσφορά.
10 Ἰουνίου 2022. Ἡμέρα ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως. Παραμονὲς τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς. Ὁ δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, ὁ ἡγαπημένος τῆς καρδίας του, τὸν κάλεσε κοντά Του. Εὐγνωμόνως εὐχόμαστε καὶ προσευχόμαστε, ὁ Ἀναστάς Κύριος νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχὴ του μετὰ τῶν Ἁγίων καὶ νὰ εἶναι γιὰ μᾶς ἱκέτης καὶ πρεσβευτής, ἀλλὰ καὶ φωτεινὸ παράδειγμα θυσιαστικῆς ἀγάπης καὶ ἐκκλησιαστικῆς διακονίας.
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πισιδίας
(ἀπὸ Κορέας) Σωτηρίου, Αἰωνία ἡ μνήμη!
Ὁ πρώην Ἄρτης Ἰγνάτιος Δ΄*

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ