Την ομόφωνη εναντίωση στην προοπτική εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου ισχύος 103 μεγαβάτ, εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων  με σχετική απόφαση που ελήφθη κατά την χθεσινή του συνεδρίαση.

Στην συνεδρίαση καλεστήκαν και συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, Μάκης Κιάμος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κεντρικών Τζουμέρκων Αντώνης Κοντός,  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, Γιάννης Γκολομάζος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Βαγγέλης Χρηστάκης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ξενώνων Αγροτουρισμού ο «Άραχθος» Γεωργία Πατέντα, η εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου και Νήσων, Σοφία Τζαρούχη, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας ο Πέτρος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Μόσιαλος, από τον Ορειβατικό Σύλλογο Ξηροβουνίου, ο Κόκκινος Στέφανος, η εκπρόσωπος του  Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής Μπίμπα Μαρία και η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου & της Παραλίμνιας Ζώνης.

Αναλυτική ενημέρωση μέσω της εισηγήσεως της, πραγματοποίησε η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβαλλοντικών Πολιτικών και ΑΠΕ, Φωτεινή Κουτσούμπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους παρευρισκόμενους.

Αν και η περιοχή ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου διοικητικά  υπάγεται κατά 20% στις Δημοτικές Ενότητες Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων και κατά 80% στη Δημοτική Ενότητα Πέτα του Δήμου  Νικολάου Σκουφά, με γειτνίαση της περιοχής εγκατάστασης των εργοταξιακών χώρων στο Κάτω Καλεντίνη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ο Δήμος Αρταίων δεν δίστασε να προχωρήσει σε καταδίκη του υπό εξέταση έργου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η έκταση εγκατάστασης του έργου είναι της τάξης των 1.1200 στρεμμάτων επί συνόλου 18.300  στρεμμάτων, δηλαδή όσο είναι σε έκταση η μισή πόλή της Άρτας περίπου.

Συμπεράσματα:

Στην υπό εξέταση Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  παρουσιάζονται οι τρέχουσες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης, γίνεται  μια πρώτη εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό του έργου καθώς και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και βάσει των αποτελεσμάτων της αρχικής εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων και προτείνονται πρόσθετα μέτρα μείωσης.

Γίνεται αναφορά για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που όμως όλες είναι χωρίς αξιολογήσιμο αποτέλεσμα και αφήνει ασάφειες για τις σημαντικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στη διατάραξη του υδάτινου δυναμικού, του οικιστικού περιβάλλοντος, του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος αλλά και στον πρωτογενή τομέα.

Αξίζει να επισημάνουμε τα εξής:

Σε περιοχές που βρίσκονται εκτός ζώνης Natura το ποσοστό κάλυψης των υδάτινων επιφανειών από Φωτοβολταϊκά πάρκα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5,5% της συνολικής έκτασης της λίμνης, σύμφωνα με τις Διεθνείς Πρακτικές Βιωσιμότητας. Έχοντας ως δεδομένο την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης Πουρναρίου έχουμε σαν αποτέλεσμα την αυξομείωση της επιφάνειας της Λίμνης. Άρα η ακριβής έκταση  του έργου δεν είναι σαφής  από τη μελέτη καθώς αναφέρεται σε κάλυψη εκτάσεως 5,6%  επί του συνόλου της λίμνης ενώ αυτή βρίσκεται στην πλήρη κάλυψη της.

Ο υδροβιότοπος της λίμνης είναι ένας καινούργιος σχετικά υδροβιότοπος που συνεχώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται μέσω της φυσικής εξέλιξης των υδροβιοτόπων. Μια κατασκευή τέτοιου μεγέθους θα επηρεάσει το φωτισμό, την οξυγόνωση και τη θερμοκρασία και θα μεταβάλει μηχανικά το έδαφος της ευρύτερης περιοχής.

Πρόκειται για περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς και το τελευταίο διάστημα γίνονται προσπάθειες  για την ήπια ανάπτυξη και αξιοποίηση της Λίμνης και της Παραλίμνιας Ζώνης από τους Δήμους που γειτνιάζουν και από την ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου,  η οποία πέραν των άλλων περιλαμβάνει περιμετρικό δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για την τουριστική ανάπτυξη  της περιοχής, δημιουργία μονοπατιών κατά μήκος της λίμνης, ανάπλαση οικισμών και αξιοποίηση κτιριακών υποδομών με προστασία των παραδοσιακών στοιχείων της τοπικής αρχιτεκτονικής αλλά και την υδροδότηση των όμορων δήμων από τα νερά της λίμνης.

Δεν έχει κατατεθεί γεωλογική μελέτη αλλά μόνο γενικά γεωλογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, με αποτέλεσμα να μην είμαστε ενημερωμένοι για τη στατικότητα του υπεδάφους.

Δεν γνωρίζουμε πως θα επηρεάσει την υδραυλική του Αράχθου η κατασκευή του Φωτοβολταϊκού. Η μελέτη οριοθέτησης του Αράχθου υλοποιείται αυτή την εποχή και δεν έχει συσχετιστεί με την κατασκευή του πλωτού Φωτοβολταϊκού.

Η λίμνη Πουρναρίου θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστικού ενδιαφέροντος, φυσιολατρικών δραστηριοτήτων και εναλλακτικού Τουρισμού όπως πολλές λίμνες στην Ελλάδα

Η Άρτα έχει συμβάλει τα μέγιστα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη χώρα μας με την κατασκευή του Υδροηλεκτρικού φράγματος του Αράχθου και του Σταθμμού Μετατροπής του ΚΥΤ Αράχθου στη περιοχή της Γραμμενίτσας χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη και επιλέγουν την περιοχή μας για δεύτερη φορά να γίνει ο αρωγός του ηλεκτρικού ρεύματος για τη χώρα

Ο Δήμος Αρταίων στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γεωργία και στην κτηνοτροφία λόγω του υγιούς φυσικού περιβάλλοντος που διαθέτει. Προκύπτει επομένως η ανησυχία για σαφή υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, με αρνητικές επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα της περιοχής μας σε βάθος ετών.

Όπως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος: «Είμαστε θετικοί στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον και στις Τοπικές Κοινωνίες. Όταν οι Τοπικές κοινωνίες είναι αρνητικές είμαστε και εμείς μαζί τους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η εν λόγω επένδυση μόνο κακό θα επιφέρει στην περιοχή μας. Είμαστε κάθετα αντίθετοι. Μια τόσο ευρεία κάλυψη της λίμνης 1.200 στεμμάτων  από φωτοβολταϊκά σώματα δεν πρόκειται να αποτελέσει σε καμία περίπτωση πόλο έλξης για επισκέπτες στην περιοχή, αφού αυτόματα υποβαθμίζεται το υγιές φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα μοναδικό Υδροβιότοπο κα αυτό που εμείς θέλουμε είναι η αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου, η υδροδότηση της πόλης της Άρτας, η άρδευση του Κάμπου, ενώ μπαίνουν ζητήματα ασφάλειας του Φράγματος και της εκμετάλλευσης του νερού της λίμνης».

Eπί του θέματος τοποθετήθηκαν οι Επικεφαλείς των Παρατάξεων, Αντιδήμαρχοι, επιστήμονες, εκφράζοντας επίσης την έντονη αντίθεση τους. Ακολούθως, τον λόγο έλαβαν διαδοχικώς εκπρόσωποι τοπικών κοινωνιών, λοιπές αρχές και φορείς  τόπου, με κοινό παρονομαστή την αντίθεση σε κάθε επένδυση που ούτε πληροί τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, ούτε αποτελεί προϊόν συνεννόησης των επενδυτών με την τοπική διοίκηση και φορείς.

Η ομόφωνη αρνητική  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου συνοδεύτηκε και από απόφαση για έκτακτη συνεδρίαση με πρόσκληση για παρουσία των Βουλευτών, Δημάρχων του Νομού μας και της Περιφέρειας Ηπείρου, την προσεχή Δευτέρα.

Οι μέχρι σήμερα ενέργειες του Δήμου:

Μετά  την έκδοση  βεβαίωσης Παραγωγού ΡΑΕ  υπ΄αρ.  ΒΕΒ-2645/2021,  για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 103 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 103 MW στη θέση Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α Ε» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». (ΑΔ-07645), το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων έλαβε την αρ.  114/2021 ομόφωνα Αρνητική απόφαση επί της δημιουργίας πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου σύμφωνα με τη Βεβαίωση Παραγωγού ΡΑΕ υπ΄αριθμ.ΒΕΒ-2645/2021.

Πριν τεθεί το θέμα προς συζήτηση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, προχώρησε σε ενημέρωση των Τοπικών Συμβουλίων τα οποία εξέφρασαν στο σύνολό τους την ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση επί του Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης για το φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 103 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 103 MW στη θέση Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου, για λόγους προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με τις παρακάτω αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων :η αριθμ. 1/2022 απόφαση Τ.Σ. Αρταίων, η αριθμ. 1/2022 απόφαση Τ.Σ. Γραμμενίτσας, η αριθμ. 1/2022 απόφαση Τ.Σ. Βλαχερνών, η αριθμ. 1/2022 απόφαση Τ.Σ. Πιστιανών και η αριθμ. 1/2022 απόφαση Τ.Σ. Ροδαυγής και η αριθμ.1/2022 απόφαση Τ.Σ. Κορφοβουνίου.

Κατόπιν της αρ. πρωτ.17/3-1-2022 επιστολής του Δήμου  αρνητικά γνωμοδότησε  η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου& της Παραλίμνιας Ζώνης.

Την αντίθεση τους μετά από την επιστολή του Δήμου, εξέφρασαν και οι  τοπικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται τουριστικά με αθλητικές δραστηριότητες στην ευρύτερη  περιοχή του ποταμού Αράχθου έως τη λίμνη Πουρναρίου, αποστέλλοντας φωτογραφίες από δραστηριότητες στην απαράμιλλου φυσικού κάλλους  τεχνητή λίμνη Πουρναρίου.

Απόψεις με την αρ.Πρωτ. 725/13-01-2022 επιστολή του Δήμου  απεστάλησαν και από το ΤΕΕ Ηπείρου, το ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου και Νήσων, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Επιμελητήριο Άρτας, το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού, το Σύλλογο Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Ξενώνων Αγροτουρισμού «Ο Άραχθος», τον πολιτιστικό σύλλογο Ροδαυγής, τον ορειβατικό σύλλογο Ξηροβουνίου Αράχθου, τον πολιτιστικό σύλλογο Πιστιανών, τον πολιτιστικό Σύλλογο Κορφοβουνίου τον εξωραϊστικό Σύλλογο «Καπνών» Σκούπας, τον αναγκαστικό Συνεταιρισμό Κορφοβουνίου και με την αρ.Πρωτ:712/2022 επιστολή του Δήμου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ