Το κυνήγι είναι πολυδιάστατη δραστηριότητα που αποτελείται από την προετοιμασία του κυνηγού, την διεξαγωγή και την χρήση των θηραμάτων.


Οι αρχαίοι Έλληνες αγάπησαν τόσο την δραστηριότητα αυτή ώστε μία από τις σημαντικότερες μυθικές θεές ήταν η Άρτεμις, η θεά του κυνηγίου. Σε όλους τους λαούς και εποχές το κυνήγι επηρέασε την αρχιτεκτονική, τις τέχνες, την ενδυμασία, το λεξιλόγιο και την θρησκεία. Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι το κυνήγι συνέβαλε στην διαμόρφωση του πολιτισμού.
Στην σύγχρονη εποχή, οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν μακριά από την φύση, ο πολιτισμός ωστόσο συνεχίζει να διατηρεί μέρος από τις «άγριες» ρίζες του. Αυτό οφείλεται κατά ένα μέρος στην άρνηση εκατομμυρίων ανθρώπων κυνηγών να σταματήσουν το κυνήγι. Έτσι, μέσα στα πολλαπλά οφέλη των κυνηγετικών εξορμήσεων, ή διαφορετικά αποδράσεων από τις πόλεις (για πολλούς πλέον), συμπεριλαμβάνονται και οι πολιτιστικές αξίες του κυνηγίου.
Κανένας δεν μπορεί να ζυγίσει και να μετρήσει τον πολιτισμό. Μπορεί να ειπωθεί, εντούτοις, ότι υφίστανται πολιτιστικές αξίες στα αθλήματα, στα έθιμα και τις δραστηριότητες που ανανεώνουν την σχέση του ανθρώπου με την φύση. Στις τελευταίες ανήκει το κυνήγι, για το οποίο υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πολιτιστικές αξίες τριών ειδών:
1) Πολιτιστική αξία που υπενθυμίζει την εθνική ταυτότητα, τις παραδόσεις και την ιστορία του λαού, προκαλώντας με τον καλύτερο τρόπο την διατήρηση της εθνικής συνείδησης.
2) Πολιτιστική αξία που υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος εξαρτάται από την τροφική αλυσίδα: έδαφος/ φυτό/ ζώο/ άνθρωπος. Η αστικοποίηση και η τεχνολογία έχει επιφέρει σύγχυση στην στοιχειώδη αυτή σχέση ανθρώπου/ γης λόγω των επινοημάτων στα είδη διατροφής και των μεσολαβητών μεταξύ τροφής και καταναλωτή. Για την ορθή χρήση των φυσικών πόρων μόνη θεραπεία είναι η επέκταση των ηθικών αξιών από την σχέση του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, στην σχέση του ανθρώπου προς τη φύση.
Η προστασία της φύσης θα επιτευχθεί μόνο όταν κάθε καταστροφική χρήση της θεωρηθεί ανήθικη και αξιόποινη. Οποιαδήποτε δραστηριότητα προκαλεί την επέκταση αυτή των ηθικών αξιών έχει πολιτιστική αξία. Οποιαδήποτε έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, οδηγεί σε πολιτιστική καταστροφή.
Όσον αφορά στο κυνήγι: α) Το πρώτο συμβαίνει όταν προάγεται η κυνηγετική ηθική, για παράδειγμα, στο γραπτό του αρχηγού των Ινδιάνων Σιάλτ, μιας κοινωνίας που εξαρτιόνταν από το κυνήγι αναφέρεται: «Είμαι ένας άγριος και δεν καταλαβαίνω πώς το σιδερένιο άλογο που καπνίζει (τρένο), μπορεί να είναι πιο σημαντικό από τον αγριοβούβαλο που δεν τον σκοτώνουμε παρά μόνο για να τραφούμε. Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τα ζώα; Αν εξαφανίζονταν όλα τα ζώα ο άνθρωπος θα πέθαινε από πνευματική ερημιά».
β) Το δεύτερο, όταν απουσιάζει η κυνηγετική ηθική, όπως για παράδειγμα σε «κυνηγούς» που πυροβολούν κάποιο θήραμα παρά το γεγονός ότι θα πέσει σε απρόσιτο σημείο. Η πράξη αυτή δεν στερείται απλώς πολιτιστικής αξίας, αλλά κάνει ζημιά στο θήραμα και στους υπολοίπους παρευρισκόμενους κυνηγούς.
Η «πολιτιστική τροφή» που είναι διαθέσιμη κατά την δραστηριότητα του κυνηγίου είχε αναγνωριστεί από τον Ξενοφώντα μέχρι τον Ρούσβελτ. Η τροφή,όμως, αυτή επηρεάζεται κάθε φορά από τις αντιλήψεις των ανθρώπων ή απειλείται από ακούσιες ενέργειες των κυνηγών ή των διαχειριστών του κυνηγίου.
Στην προσπάθεια αύξησης των θηρευτικών ευκαιριών με την απελευθέρωση εκτρεφόμενων θηραμάτων, δεν γίνεται πολλές φορές αντιληπτό ότι:Χάνεται η πολιτιστική αξία της υπενθύμισης της εθνικής ταυτότητας, ιδίως όταν απελευθερώνονται ξενικά είδη, όπως ο κυνηγετικός φασιανός που χρησιμοποιείται αντί του κολχικού, του άγριου φασιανού της Ελλάδας. Χάνεται η πολιτιστική αξία της υπενθύμισης ότι ο άνθρωπος εξαρτάται από την τροφική αλυσίδα. Ο κυνηγότοπος μοιάζει να παίρνει τίτλο «ανικανότητας» παραγωγής θηραμάτων, ενώ ο κυνηγός μετατρέπεται σε «υβρίδιο» κυνηγού – κτηνοτρόφου.
Δεν καλλιεργείται η ηθική ή δεν αναπτύσσονται ευαισθησίες απέναντι στην φύση με το κυνήγι προϊόντων εκτροφείων. Ο Ξενοφώντας μάλλον θα προβληματίζονταν με το «φιλοθηραματικό» αυτό μέτρο και βέβαια θα είχε να γράψει πολλά για την «παλικαριά» των κυνηγών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here