ΣΤΟΝ πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα παρέδωσαν την έκθεση πεπραγμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), ο πρόεδρός της Χρήστος Ράμμος και ο συμπατριώτης μας αντιπρόεδρος Μιχάλης Σακκάς.


Σκοπός της ΑΔΑΕ είναι η προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και η ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών. Πρόκειται για Ανεξάρτητη Αρχή που απολαύει διοικητικής αυτοτέλειας. Οι αποφάσεις της κοινοποιούνται με μέριμνά της στον υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ στο τέλος κάθε έτους υποβάλλεται Έκθεση Πεπραγμένων της στον πρόεδρο της Βουλής, στον υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μεταξύ των άλλων κύριων αρμοδιοτήτων της είναι ο έλεγχος τακτικών και έκτακτων ελέγχων σε εγκαταστάσεις δημόσιων υπηρεσιών ή και ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με ταχυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές και άλλες υπηρεσίες. Ο έλεγχος από πλευράς νομιμότητας σε ότι αφορά τους όρους και τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή των διατάξεων για άρση του απορρήτου. Η διενέργεια ακροάσεων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για πιθανές παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας για την διασφάλιση των επικοινωνιών κλπ.
Κορυφαίος πράγματι Ανεξάρτητος θεσμός που καλείται να προασπίζεται ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό δηλαδή της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, με την ΑΔΑΕ της χώρας μας να είναι θεματοφύλακας.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ένας φίλος από καρδιάς, ο Μιχάλης Σακκάς, την υπηρετεί – διαχρονικά – με τρόπο αδέκαστο και αψεγάδιαστο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here