Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε και η νέα (3η κατά σειρά) έρευνα αγοράς της Περιφέρειας Ηπείρου, με την συνεργασία του εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων, του Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η έρευνα καταγράφει τις νέες τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών στη νέα μετά covid-19 εποχή ως προς τα Ηπειρωτικά και τα λοιπά ελληνικά, παραδοσιακά τρόφιμα.  Αυτή την φορά μελετήθηκε η επιθυμία των καταναλωτών ως προς τις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας* που αυτοί θέλουν να γνωρίζουν πριν επιλέξουν το τρόφιμο.

(* ιχνηλασιμότητα ορίζονται οι πληροφορίες «από το χωράφι στο ράφι» που ο καταναλωτής θα ήθελε να γνωρίζει για το εκάστοτε τρόφιμο πριν επιλέξει να το αγοράσει).

Η έρευνα συμπεριέλαβε 1.707 καταναλωτές απ’ όλη την Ελλάδα, υλοποιήθηκε μέσω διαδικτύου τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο και συμπεριελάμβανε συνολικά 20 διακριτές ερωτήσεις «πληροφοριών» κατανεμημένες στις πέντε κατηγορίες που εμφανίζονται στον πίνακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της Περιφέρειας «οι καταναλωτές εμφανίστηκαν να είναι πιο απαιτητικοί για πληροφόρηση ως προς τα Ηπειρωτικά παραδοσιακά τρόφιμα σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά. Αν και για τις πληροφορίες στην συσκευασία των Ηπειρωτικών τροφίμων δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ (μόνο 55%) σε σύγκριση με των υπόλοιπων ελληνικών (68%) και για τις πληροφορίες διαδικασίας παραγωγής σχετικά το ίδιο, 74% για τα Ηπειρωτικά, και 77% για τα λοιπά ελληνικά, στις υπόλοιπες κατηγορίες η επιθυμία τους για πληροφόρηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη ως προς τα Ηπειρωτικά τρόφιμα.

Συγκεκριμένα θέλουν πληροφορίες για τις προσωπικές εμπειρίες με τα Ηπειρωτικά τρόφιμα σε ποσοστό 78% (σε σύγκριση με το 65% για τα λοιπά ελληνικά), για το ίδιο το Ηπειρωτικό τρόφιμο σε ποσοστό 87% (μόνον 64% για τα λοιπά ελληνικά) και το σημαντικότερο για την ποιότητα του Ηπειρωτικού τρόφιμου σε ποσοστό 94%! (μόνο 69% για τα λοιπά ελληνικά).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here