Τα «Δελφινάκια του Αμβρακικού» είναι ένας νέος Σύλλογος που έλειπε από την περιοχή μας. Είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ναυτικός Όμιλος Κόπραινας τα “Δελφινάκια του Αμβρακικού” και έχει έδρα την Κόπραινα Δήμου Νικ. Σκουφά.
Ο Όμιλος έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και διέπεται μόνο από τις διατάξεις του καταστατικού του και της κείμενης νομοθεσίας περί Σωματείων. Γεννήθηκε από ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα και σκοπός του Ομίλου είναι η προστασία και αξιοποίηση της θαλάσσιας περιοχής του Αμβρακικού κόλπου και η ανάπτυξη της αγάπης και του ενδιαφέροντός τους για τη θάλασσα, τον θαλάσσιο γενικά αθλητισμό και των μυστικών της.
Με βάση το καταστατικό του απαγορεύεται απόλυτα κάθε παρέκκλιση από τον σκοπό αυτό, ιδιαίτερα δε η ανάμιξή του στην πολιτική είναι απόλυτα απαγορευμένη.
Ποιος ο σκοπός. Στα μέσα με τα οποία θα επιτευχθεί ο σκοπός του Ομίλου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα:
α. Η δημιουργία και η συντήρηση των απαιτούμενων για κάθε θαλάσσιο άθλημα εγκαταστάσεων στην Κόπραινα Δήμου Νικ. Σκουφά και η προμήθεια και διατήρηση όλων των αναγκαίων ειδών γι’ αυτό.
β. Η κατασκευή και συντήρηση κατάλληλου αγκυροβολίου στην Κόπραινα του Δήμου για ελλιμενισμό θαλάσσιων σκαφών, καθώς και των μηχανοκίνητων λέμβων ή μη, των λεμβούχων και επαγγελματιών ή ερασιτεχνών αλιέων.
γ. Η λειτουργία τμημάτων εκμάθησης κολύμβησης, υδατοσφαίρισης, ιστιοπλοΐας, κωπηλασίας, θαλασσίου σκι, υποβρυχίου δραστηριότητας και ερασιτεχνικής αλιείας, και παντός ναυτικού ή άλλου αθλήματος με την επίβλεψη και καθοδήγηση ειδικών.
δ. Η διοργάνωση προβολών, διαλέξεων, σεμιναρίων, εορτών, θαλάσσιων περιπάτων και εκδρομών και η έκδοση δελτίου ή περιοδικού.
ε. Η διοργάνωση και τέλεση στον Αμβρακικό κόλπο θαλασσίων αγώνων ή συναφών εκδηλώσεων, καθώς και η συμμετοχή του Ομίλου σε συναφείς αγώνες που διοργανώνονται είτε από Προϊστάμενα Σωματεία, Συνδέσμους, Ενώσεις, Ομοσπονδίες, μεταξύ Συλλόγων, είτε από Διεθνείς θαλάσσιες Ενώσεις εντός ή εκτός της Ελλάδας.

Πόροι του Ομίλου. Πόροι του Ομίλου είναι:
α. Τα ποσά που προέρχονται από τα δικαιώματα εγγραφής μελών από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών, καθώς και από τυχόν έκτακτες εισφορές τους.
β. Κάθε επιχορήγηση προς τον Όμιλο από οποιαδήποτε Αρχή, Κρατική, Περιφερειακή, Δημοτική ή Κοινοτική, οποιουδήποτε Οργανισμού ή οποιουδήποτε Νομικού προσώπου, αρμοδίων Ομοσπονδιών καθώς και κάθε εισφορά ή ενίσχυση οποιουδήποτε άλλου.
γ. Κάθε δωρεά, κληροδοσία ή κληρονομιά προς τον Όμιλο από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ποσά που περισσεύουν από την τέλεση κάθε φύσεως αγώνων, εορτών, εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων ή σε όσους συμμετέχει ο Όμιλος.

Αριθμός μελών. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος και ο καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις και αγαπάει τη θάλασσα και τον θαλάσσιο αθλητισμό, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και επιθυμεί να συμβάλλει με τη συμμετοχή του στην πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, μπορεί να εγγραφεί μέλος. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του Σωματείου και έγκριση του Συμβουλίου. Η ετήσια συνδρομή καθορίστηκε από το ΔΣ και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση, στα 10 ευρώ.

Ευχαριστίες. Με ανακοίνωσή του ο νεοϊδρυθείς Όμιλος ευχαριστεί όλους όσοι βοήθησαν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ιδιαίτερα δε τον Δήμο Νικολάου Σκουφά για την παραχώρηση του κτηρίου της «Αστυνομίας» στην Κόπραινα, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις εκλογές που διεξήχθησαν στα γραφεία του, στην Κόπραινα, την περασμένη Κυριακή, τακτικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναδείχθηκαν: Βαρέλης Δημήτριος, Βασίλης Αθανάσιος, Γιαννούλης Ευστάθιος, Μαλτέζος Γεώργιος, Μιχέλης Χρήστος, Στραγανιώτη Παναγιώτα, Τσιρογιάννης Ιωάννης. Αναπληρωματικά μέλη οι: Μπασάνος Γρηγόριος, Πανακούλιας Κωνσταντίνος, Παππάς Λάμπρος.
Εξελεγκτική επιτροπή, τακτικά μέλη: Κολιούλης Ηλίας, Πανακούλιας Στυλιανός, Καλαμπούκης Παντελής. Αναπληρωματικά μέλη: Γιαννούλης Αλέξανδρος, Κολιούλης Σπυρίδων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα, τον ειδικό γραμματέα, τον ταμία, τον έφορο υλικού και τον σύμβουλο δημοσίων σχέσεων. Πρόεδρος της προσωρινής Διοίκησης είναι ο Ευστάθιος Γιαννούλης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ