Θέση: Διευθυντής Παραγωγής

Η ΚΡΟΠ ΑΕ αναζητά Διευθυντή Παραγωγής για το εργοστάσιο στην Άρτα. Η θέση θα αναφέρεται στον CEO.

Σχετικά με την Εταιρεία:

Η ΚΡΟΠ ΑΕ εδρεύει στην Άρτα και είναι μία 100% εξαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας και πώλησης φρέσκων φρούτων. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξαγωγής εσπεριδοειδών στην Ελλάδα.

Η ΚΡΟΠ ΑΕ πρόσφατα εντάχθηκε στη Frutenco ΑΕ, που δημιουργήθηκε από το fund SMERemediumCap (“SMERC”) με στόχο να αναδείξει τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου των ελληνικών φρούτων στο εξωτερικό μέσα από την συνένωση δυνάμεων, τον παραγωγικό και τεχνολογικό εξοπλισμό και την ανάπτυξη ισχυρού εμπορικού δικτύου.

Στα πλαίσια των προαναφερθέντων η Krop ενισχύεται με κεφάλαια και ρευστότητα για να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Ρόλος

Ο ρόλος έχει την ευθύνη για την συνολική παραγωγή του εργοστασίου σε όγκο, ποιότητα και κόστος σύμφωνα με τα standards της εταιρείας αναφορικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και την περιβαντολλογική πολιτική.

Καθήκοντα:

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος Παραγωγής

-Έλεγχος και συνεχής βελτίωση των KPIs, του κόστους και της ποιότητας των προϊόντων

-Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επενδύσεων με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας

-Ευθύνη για την συμμόρφωση με τα περιβαντολλογικά πρότυπα, τα συστήματα ποιότητας, και τους εσωτερικούς κανονισμούς περί ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων

-Ευθύνη για την ορθή αποτύπωση των δεδομένων παραγωγής στο ERP

– Προετοιμασία και υλοποίηση του ετήσιου budget παραγωγής

-Ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εξέλιξη της ομάδας παραγωγής

-Συμμετοχή σε διάφορα Projects βάσει αναγκών

Απαραίτητα Προσόντα

-Κάτοχος πτυχίου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ

-Επιθυμητή η εργοστασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής

-Εμπειρία σε μηχανογραφημένη παραγωγή

-Πολύ καλή γνώση MS Office (και ειδικότερα Excel)

-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής

-Ευχέρεια στην χρήση ERP συστημάτων,

-Καλά επικοινωνιακά στοιχεία και ευχέρεια συνεργασίας με άλλα τμήματα

-Δυνατότητα να λειτουργεί σε πλαίσιο προθεσμιών, διαφορετικών projects

Η Εταιρεία προσφέρει

-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

-Δυνατότητες περαιτέρω εκπαίδευσης

-Να γίνει μέλος ενός δυναμικού και αναπτυσσόμενου ομίλου με σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο mail: info@krop.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here