Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν τροπολογία στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» με την οποία πρότειναν αποκατάσταση της αδικίας για τους αδιόριστους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.
Επισημαίνουν την ανάγκη εφαρμογής της υπ’ αρ. 527/2015 απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία στην εκπαίδευση το χρονικό διάστημα από το σχολικό έτος 2009 – 2010 έως και 2013 – 2014 διορίστηκαν εκπαιδευτικοί που δεν είχαν συμμετάσχει στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 2008 ή είχαν αποτύχει, αφήνοντας εκτός εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν σε πιο υψηλές σειρές κατάταξης.
Επιπλέον τονίζουν ότι με βάση την εν λόγω απόφαση, αλλά και μια σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ψηφίστηκε το άρθρο. 73 του ν. 4589/2019 με το οποίο διορίστηκαν 423 εκπαιδευτικοί με αμετάκλητες αποφάσεις. Όμως εκτός από τους 423 εκπαιδευτικούς, υπήρχαν και άλλοι συνάδελφοί τους, με μεγαλύτερη βαθμολογία, αλλά παρέμειναν αδιόριστοι, επειδή δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, είτε γιατί δεν είχαν ενημερωθεί έγκαιρα, είτε γιατί δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για τα έξοδα προσφυγής.
Γι’ αυτό το λόγο οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής προτείνουν να υπάρξει από το αρμόδιο Υπουργείο πλήρης συμμόρφωση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και οι επιτυχόντες του τελευταίου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τη δημόσια Εκπαίδευση έτους 2008, να κατατάσσονται με αίτησή τους σε νέο πίνακα διοριστέων ανά ειδικότητα, που θα καταρτιστεί μετά από νέα Προκήρυξη, εφόσον είχαν συγκεντρώσει υψηλότερη βαθμολογία στην ειδικότητά τους, από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού αυτού που διορίστηκαν δυνάμει του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 και με μοναδικό κριτήριο τη βαθμολογία τους αυτή.

Ακολουθεί το κείμενο της Τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση της αδικίας για αδιόριστους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008».

Με την υπ’ αρ. 527/2015 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ομόφωνα ότι στους διορισμούς στην εκπαίδευση κατά το χρονικό διάστημα από το σχολικό έτος 2009 – 2010 έως και 2013 – 2014 διορίστηκαν εκπαιδευτικοί που δεν είχαν συμμετάσχει στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 2008 (ή που συμμετείχαν και απέτυχαν) και στερήθηκαν το διορισμό σε αντίστοιχο αριθμό εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του διαγωνισμού αυτού, με πολύ υψηλές σειρές κατάταξης στον πίνακα του ΑΣΕΠ.
Εξάλλου, σε συνέχεια της απόφασης αυτής και μετά από σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ψηφίστηκε το άρ. 73 του ν. 4589/2019 δυνάμει του οποίου διορίστηκαν 423 εκπαιδευτικοί από τους επιτυχόντες αυτούς, οι οποίοι είχαν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Ωστόσο, ενδιάμεσα – στη σειρά κατάταξης – στους παραλειφθέντες επιτυχόντες και τους 423 τελικώς διορισμένους, ευρίσκεται αριθμός εκπαιδευτικών με υψηλότερη βαθμολογία, οι οποίοι δεν είχαν προσφύγει στην Δικαιοσύνη διότι δεν γνώριζαν και δεν άσκησαν τα δικαιώματα που απέρρεαν απ’ την απόφαση της Ολομελείας, ώστε να εκδώσουν και αυτοί αμετάκλητες αποφάσεις όπως οι συνάδελφοί τους, αλλά υπέβαλαν μεταγενέστερα αιτήσεις διορισμού ενώπιον της Διοίκησης.
Δηλαδή, με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση επιχειρείται η αποκατάσταση αδικιών για εκπαιδευτικούς με όμοια και υψηλότερα προσόντα από τους 423 διορισθέντες συναδέλφους τους, οι οποίοι είτε δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως είτε δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να προσφύγουν δικαστικά για την διεκδίκηση του διορισμού τους νωρίτερα, κάτι που αποτελεί ένα απολύτως τυχαίο και συμπτωματικό κριτήριο που δεν δύναται να διακρίνει νομίμως τις δύο αυτές κατηγορίες εκπαιδευτικών.
Συναφή ζητήματα, και μάλιστα χωρίς την σημερινή κάλυψη των θετικών δικαστικών αποφάσεων, έχει αντιμετωπίσει η Πολιτεία και έχει αποκαταστήσει και διακομματικά υπαλλήλους, οι οποίοι παρέμεναν αδιόριστοι, παρότι συνάδελφοί τους με χαμηλότερες βαθμολογίες στον ίδιο διαγωνισμό μ’ αυτούς, είχαν διοριστεί.
Ειδικότερα :
α) Ήδη από το 2005 ο ν. 3320/2005 έδωσε τη δυνατότητα σε όσους αδιόριστους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998 δεν είχαν δικαστικές αποφάσεις, να συμμετάσχουν και αυτοί στη διαδικασία αποκατάστασης και καθόσον είχαν διοριστεί υποψήφιοι με χαμηλότερες βαθμολογίες. Με την εν λόγω ρύθμιση διορίστηκαν τελικά 500 ακόμα περίπου υποψήφιοι.
β) Τελικώς η Πολιτεία, σε πλήρη και ολοσχερή αποκατάσταση των υπόλοιπων αδιόριστων επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998, δυνάμει του ν. 4369/2016 τους διόρισε όλους ανεξαιρέτως.
γ) Ομοίως και διαχρονικά η Πολιτεία έχει εξαντλήσει τους πίνακες επιτυχίας σε περιπτώσεις όπως των δικαστικών υπαλλήλων όλων των διαγωνισμών, των επιτυχόντων του πανελλήνιου διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 1995 κλπ.
Ειδικά δε, στη περίπτωση του τελευταίου γραπτού διαγωνισμού στη Παιδεία (ΑΣΕΠ 2008), επειδή ακριβώς καταργείται το απόλυτα αξιοκρατικό σύστημα του γραπτού διαγωνισμού και αντικαθίσταται με άλλο, παρίσταται ανάγκη να αξιοποιηθούν οι επιτυχόντες και μάλιστα παραλειφθέντες απ’ τις διαδικασίες διορισμών.
Ήδη επί του ζητήματος έχει αποφανθεί θετικά ο Συνήγορος του Πολίτη με σχετικό πόρισμά του (βλ. 260558/53112/2019/29.10.2019 ΣτΠ) επιλαμβανόμενος κατόπιν 53 αναφορών και έχουν κατατεθεί σχετικές ερωτήσεις τόσο από κυβερνητικούς βουλευτές όσο και από ολόκληρους σχηματισμούς της αντιπολίτευσης για την οφειλόμενη αποκατάστασή τους.
Για τους λόγους αυτούς και επειδή πρόκειται για συνδυασμό αφενός αποκατάστασης ατομικών δικαιωμάτων και αδικιών αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος με την αξιοποίηση επιλεγμένου προσωπικού, είναι αναγκαία η θέσπιση της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να αποκατασταθούν όσοι επιτυχόντες του τελευταίου γραπτού διαγωνισμού για την δημόσια εκπαίδευση (ΑΣΕΠ 2008) έχουν παραλειφθεί και επειδή έχουν υψηλότερες βαθμολογίες από τους συναδέλφους τους που έχουν διοριστεί.
Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Άρθρο …

1. Σε πλήρη συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 527/2015 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ και των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων, οι επιτυχόντες του τελευταίου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την δημόσια Εκπαίδευση έτους 2008, που προκηρύχθηκε με τις υπ’ αρ. 1–5Π/2008 Προκηρύξεις, κατατάσσονται με αίτησή τους σε νέο πίνακα διοριστέων ανά ειδικότητα, που θα καταρτιστεί μετά από νέα Προκήρυξη, εφόσον είχαν συγκεντρώσει υψηλότερη βαθμολογία στην ειδικότητά τους, από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού αυτού που διορίστηκαν δυνάμει του άρ. 73 του ν. 4589/2019.
2. α) Στην διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (άρ. 53 – 67).
β) Αποκλειστικό κριτήριο για την κατάταξη των εκπαιδευτικών στους πίνακες που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία, αποτελεί η βαθμολογία που έλαβαν στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ του έτους 2008

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ