Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας και οι υπόλοιποι Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 1 που με τον νέο Νόμο οδηγούνται σε κλείσιμο.
Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι από το 2010 τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ήταν οι μόνοι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής κατάρτισης, για τα οποία ίσχυε ένα πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και λειτουργία τους, αλλά κανένας έλεγχος για το εκπαιδευτικό τους έργο. Στη συνέχεια θεσμοθετήθηκαν τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία παρείχαν ποιοτικές υπηρεσίες δια βίου μάθησης και με τον Ν. 4093/2012 μετονομάστηκαν σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 1, ενώ τα Κ.Ε.Κ. σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2 με τη μόνη ουσιαστική διαφορά στις κτιριακές προδιαγραφές που απαιτούσε η αδειοδότησή τους.
Στη συνέχεια, όπως σημειώνουν, με τον Ν. 4763/2020 αντί η Κυβέρνηση να προσπαθήσει να εφαρμόσει μια προοδευτική πολιτική, αντιθέτως επιστρέφει μία δεκαετία πίσω και ακυρώνει την μεγάλη τομή που εισήγαγε ο Ν. 3879/2010 για την αδειοδότηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. Με συνέπεια τα περισσότερα ΚΔΒΜ 1 να οδεύουν στο κλείσιμο, καθώς δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις κτιριακές απαιτήσεις, αλλά και το προσωπικό των 3 ατόμων, όπου τα 2 εξ αυτών πρέπει να έχουν πολύ αυξημένα προσόντα.
Παράλληλα τονίζουν ότι τα ΚΔΒΜ 1 από την έναρξη του θεσμού διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στον χώρο της εκπαίδευσης, παρέχοντας σημαντικές γνώσεις για την κάλυψη των αναγκών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και γενικότερα της αγοράς εργασίας. Όμως η οπισθοδρομική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας οδηγεί χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο κλείσιμο, με την ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους τον Νοέμβριο του 2021, σε περίπτωση που δεν εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του ισχύοντος Νόμου.
Οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ρωτούν την αρμόδια Υπουργό εάν προτίθεται να θεσμοθετήσει ένα ελάχιστο πλαίσιο προδιαγραφών, ώστε να επιτρέψει τη λειτουργία της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της δια βίου μάθησης, και με ποια μέτρα θα θωρακίσει το θεσμό απέναντι στο ολιγοπώλιο που θα δημιουργηθεί και τη μεγάλη μείωση του ανταγωνισμού, καθώς επίσης και εάν προτίθεται να θεσμοθετήσει προδιαγραφές αξιολόγησης των υποψηφίων παρόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Προς: Την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως
Θέμα: Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. οδηγεί σε κλείσιμο τα ΚΔΒΜ στο τέλος Νοεμβρίου 2021

Με επιστολή της η Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Μάθησης (ΠΕΚΕΜ) διαμαρτύρεται έντονα γιατί με το νέο νόμο 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) για την «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, θεσπίζονται αυστηρότατες και γραφειοκρατικές προϋποθέσεις στο άρθρου 53, που θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε κλείσιμο τα περισσότερα ΚΒΔΜ 1 της χώρας.
Μέχρι το 2010 οι μόνοι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής κατάρτισης ήταν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τα οποία ίσχυε ένα πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και την εποπτεία της λειτουργία τους. Ως ένα βαθμό είχε μία λογική αυτό το αυστηρό πλαίσιο αφού ουσιαστικά όλα τα προγράμματα που υλοποιούσαν τα ΚΕΚ ήταν συγχρηματοδοτούμενα.
Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών λειτουργούσαν χωρίς καμία εποπτεία ως προς την παροχή του εκπαιδευτικού τους έργου κάτι που εμπεριείχε πολλούς κινδύνους τόσο σε θέμα ασφάλειας των εκπαιδευτικών χώρων όσο και υγείας.
Με το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» θεσμοθετήθηκε η αδειοδότηση των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών θέτοντας ένα υγιές και διαφανές πλαίσιο για την λειτουργία τους διασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών δια βίου μάθησης.
Με το Ν. 4093/2012 τα ΚΕΚ μετονομάστηκαν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και ελαχιστοποιήθηκε ουσιαστικά η εποπτεία τους. Το μόνο που τα διέκρινε ήταν οι κτιριολογικές προδιαγραφές για την αδειοδότησή τους. Το πλαίσιο αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα αφού δεν έθετε ένα σαφές πλαίσιο ποιότητας για τη λειτουργία τους κάτι που δημιούργησε στη συνέχεια πολλά θέματα ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και κυρίως στην ανάθεση των συγχρηματοδοτούμενων έργων σ‘ αυτούς τους φορείς.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντί να θεραπεύσει αυτά τα προβλήματα θεσμοθέτησε με το Ν. 4763/2020 τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης με όρους και προϋποθέσεις που επαναφέρουν ουσιαστικά το αναχρονιστικό και αναποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο των ΚΕΚ. Με τη ρύθμιση αυτή επανερχόμαστε 11 χρόνια πίσω ακυρώνοντας την μεγάλη τομή που εισήγαγε ο Ν. 3879/2010 για την αδειοδότηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών.
Έτσι οδηγούνται σε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τους σχεδόν όλα τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, αφού ελάχιστα από αυτά μπορούν να ικανοποιήσουν τόσο τις νέες κτιριολογικές προδιαγραφές όσο και τη δυσβάσταχτη για μικρές επιχειρήσεις υποχρέωση πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον 3 ατόμων, τα 2 εκ των οποίων με πολύ αυξημένα προσόντα. Σε μια εποχή μάλιστα που το οικονομικό περιβάλλον είναι πολύ βεβαρημένο λόγω κωρονοϊού η πρόβλεψη αυτή καθίσταται απαγορευτική γι’ αυτές τις μικρές επιχειρήσεις.
Στην πορεία αυτών των 10 χρόνων τα ΚΔΒΜ 1 διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στη χώρα μας, έχοντας δημιουργήσει μία αποτελεσματική παρουσία και ταυτότητα, που οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας τους και στις προσπάθειες τους για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ιδιωτικών επιχειρήσεων της αγοράς (παραγωγής και υπηρεσιών) μέσα σε εποχές βαθιάς οικονομικής και τώρα υγειονομικής κρίσης.
Επειδή το αποτέλεσμα αυτής της συντηρητικής και οπισθοδρομικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι με τις διατάξεις του Ν. 4763/2020 να χάσουν την άδειά τους χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν σχεδόν στο σύνολό τους στον ιδιωτικό τομέα παρέχοντας στοχευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που είχε ανάγκη η αγορά εργασίας.
Επειδή πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις μετά την αφαίρεση της άδειάς τους θα κλείσουν και άλλες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς άδεια οδηγώντας σε ένα νέο ανεξέλεγκτο τοπίο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών χωρίς κρατική εποπτεία αφού θα λειτουργούν πλέον με όρους εποπτείας των κοινών επιχειρήσεων χωρίς έλεγχο του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.
Επειδή τα ΚΔΒΜ 1 καλούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του άρθρου 53 «Ίδρυση, αδειοδότηση και πιστοποίηση ποιότητας των Κ.Δ.Β.Μ» του Ν. 4763/2020 διαφορετικά ανακαλούνται οι άδειες λειτουργίας τους τον Νοέμβριο του 2021.
Ερωτάται μετά τα ανωτέρω η κ. Υπουργός:
1. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε ένα ελάχιστο πλαίσιο προδιαγραφών που να επιτρέπει τη λειτουργία της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν μέχρι σήμερα στο χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών διά βίου μάθησης, έτσι ώστε να μην στερηθούν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα απαραίτητους για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους εκπαιδευτικούς παρόχους;
2. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για το ολιγοπώλιο που θα δημιουργηθεί στο χώρο των παρόχων διά βίου μάθησης με τη μεγάλη μείωση του ανταγωνισμού στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών κάτι που θα αυξήσει δραστικά το κόστος των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών επιβαρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους;
3. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε ένα πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για την αξιολόγηση των υποψήφιων παρόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με βάση το οποίο θα υλοποιούνται τα προγράμματα αυτά από τους ποιοτικότερους παρόχους αυξάνοντας ουσιαστικά την προστιθέμενη αξία τους;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ