Την Τρίτη 27 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το δεύτερο τοπικό συνέδριο για την τελική διαμόρφωση του τοπικού Μνημονίου Συνεργασίας για την θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή (ΘΠΠ) του Αμβρακικού κόλπου. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος TUNE UP Interreg Med “Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas”, που διοργάνωσε o Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας.

Το πρόγραμμα TUNE UP αποσκοπεί στην ενίσχυση και συντονισμό της συμμετοχής εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, στην ενσωμάτωση εργαλείων διακυβέρνησης στην εθνική και περιφερειακή πολιτική και στην εντατικοποίηση της συνεργασίας και δικτύωσης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη Μεσόγειο.

Στην διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν στελέχη του Φορέα, φορείς δημόσιας και τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικοί φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και ερευνητικοί φορείς από την ευρύτερη περιοχή.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε έως τώρα είχε ως στόχο την ενεργοποίηση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων για τη βελτίωση της διαχείρισης στην ΘΠΠ του Αμβρακικού κόλπου. Συγκροτήθηκαν 3 ομάδες εργασίας (αλιείς, εκτροφείς-παραγωγοί, θεσμικοί φορείς & τουρισμός) ώστε να προσδιοριστούν τα καίρια προβλήματα και να αναζητηθούν λύσεις για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη και την καλύτερη διακυβέρνηση της περιοχής.

Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε το προτεινόμενο Μνημόνιο Συνεργασίας έτσι όπως έχει προκύψει από τα συμπεράσματα των προηγούμενων συναντήσεων εργασίας και τη δράση των ομάδων, που έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα. Η εισαγωγική εισήγηση έγινε από την κα Χριστίνα Κασσάρα, Συντονίστρια του προγράμματος TUNE UP και στη συνέχεια η κα Κάλλια Σπάλα, υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος TUNE UP παρουσίασε ανά ενότητες το Μνημόνιο Συνεργασίας έτσι όπως έχει συνταχθεί ώστε να γίνουν διορθώσεις και αλλαγές με απώτερο σκοπό να οριστικοποιηθεί.

Ξεκίνησε με μια γενική τοποθέτηση για το στόχο του Μνημονίου Συνεργασίας που είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου στόχων και προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής του Αμβρακικού κόλπου, η οποία θα επιτευχθεί με τη δημιουργία μιας υποδομής και ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων. Αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και τις υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις στη διαχείριση της περιοχής, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι ο κύριος στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτισμικής αξίας της ΘΠΠ του Αμβρακικού κόλπου, μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής αειφορικών πρακτικών και μέσω της ενεργοποίησης συμμετοχικών διαδικασιών για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της περιοχής. Για την επίτευξη αυτού καταγράφηκαν κοινά αποδεκτοί άξονες δράσης με πιο εξειδικευμένες δράσεις, όπως για παράδειγμα η δημιουργία πλατφόρμας διακίνησης πληροφορίας, η διοργάνωση τακτικών συναντήσεων εργασίας των εμπλεκομένων, η ενίσχυση δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας και υιοθέτησης ορθών πρακτικών, η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάδειξης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το τελικό στάδιο υλοποίησης των στόχων του Μνημονίου Συνεργασίας προτείνει τη διαμόρφωση ενός Τοπικού Συμβολαίου σύμφωνα με κοινά αποδεκτά ευρωπαϊκά πρότυπα. Τέλος αναφέρθηκαν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των συνυπογραφόντων που θα συνεργαστούν και τονίστηκε ότι η συμμετοχή ή αποχώρηση γίνεται σε εθελοντική βάση και είναι ανοιχτή σε δομές, φορείς και πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε ανοιχτός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων οι οποίοι έθεταν τα ερωτήματά τους και τις παρατηρήσεις τους. Ο κ Κων/νος Κουτσικόπουλος, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας καθώς και η κα Χριστίνα Κασσάρα, Συντονίστρια του προγράμματος TUNE UP επεξήγησαν και αποσαφήνισαν όσα ερωτήματα προέκυψαν και βοήθησαν στην ομαλή διεξαγωγή της συζήτησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ