Την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακή εκδήλωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος TUNE UP Interreg Med “Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas”, που διοργάνωσε o Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας.

Το πρόγραμμα TUNE UP αποσκοπεί στην ενίσχυση και συντονισμό της συμμετοχής εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, στην ενσωμάτωση εργαλείων διακυβέρνησης στην εθνική και περιφερειακή πολιτική και στην εντατικοποίηση της συνεργασίας και δικτύωσης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη Μεσόγειο.

Στην διαδικτυακή εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη του Φορέα φορείς δημόσιας και τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικοί φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς από την ευρύτερη περιοχή.

Την έναρξη της διαδικτυακής εκδήλωσης κήρυξε ο κ. Κων/νος Κουτσικόπουλος, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας, ο οποίος με τη σειρά του παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της περιοχής μελέτης, τονίζοντας τη πεποίθησή του ότι οι άμεσα εξαρτώμενες από τον κοινό πλούτο κοινωνίες έχουν τη δυνατότητα να τον διαχειριστούν σε τοπικό επίπεδο, αφού τελική επιδίωξη είναι η αμοιβαία υποστήριξη όλων όσων έχουν εξάρτηση από τα φυσικά οικοσυστήματα.

Ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν η τοποθέτηση του κ. Δημήτρη Μπαρέλου, Δ/ντη του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία και τη κρισιμότητα της ανάγκης για διαχείριση της θαλάσσιας ρύπανσης, όπως προέκυψε από το πρόγραμμα Interreg Greece-Italy RECORD που υλοποιείται στην περιοχή. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι περισσότεροι από 150.000.000 τόνοι πλαστικών έχουν συσσωρευτεί στις θάλασσες του πλανήτη και οι επιπτώσεις της ρύπανσης αυτής στο περιβάλλον, στην τροφική αλυσίδα και κατά συνέπεια στον άνθρωπο, θα μεγεθύνεται μέχρις ότου παρθούν αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης και αντιμετώπισης του προβλήματος.

Η συντονίστρια του προγράμματος TUNE UP κα Χριστίνα Κασσάρα παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος τονίζοντας ότι το πρόγραμμα TUNE UP αποσκοπεί στη βελτίωση της διακυβέρνησης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς και της προστασίας του οικοσυστήματος συνολικά, τη διαφύλαξη της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.

Η κα Κάλλια Σπάλα, υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος TUNE UP, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα δράσεων του προγράμματος το οποίο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τη δημιουργία μηχανισμών συμμετοχής και ανταλλαγής γνώσεων, την οργάνωση δικτύου πληροφόρησης για έργα δράσης, προτεραιότητες, χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την περιοχή, ενθάρρυνση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ενημέρωσης και ενθάρρυνση δράσεων πολιτών

Η διαδικτυακή εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου εκτεταμένων συζητήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Αμβρακικού κόλπου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας που θα αποτυπωθεί σε ένα τοπικό Μνημόνιο Συνεργασίας για την αντιμετώπιση των καίριων προβλημάτων της περιοχής με την πρόταση κοινά αποδεκτών λύσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ