Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με τους υπόλοιπους Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά με τις δαπάνες που έγιναν από το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι η Πολιτεία για να αντιμετωπίσει την πανδημία νομοθέτησε την ΠΝΠ από 25-02-2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί προμηθειών, με σκοπό να αποκτήσουν όλες οι υγειονομικές μονάδες με διαδικασίες express ιατροτεχνολογικό υλικό, βιοτεχνολογικά προϊόντα (βλ. rapid tests) και μέσα ατομικής προστασίας.
Παράλληλα τονίζουν ότι ενώ η πανδημία διαρκεί ήδη ένα χρόνο, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τις προμήθειες οδηγούν σε διαγωνισμούς με ενδεχόμενη ζημία για τον κρατικό προϋπολογισμό και εύνοια συγκεκριμένων εταιρειών. Επίσης για τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ σε πολλά δημοσιεύματα διατυπώνεται η αμφιβολία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και γι’ αυτό και ανταγωνίστριες εταιρείες έχουν προβεί σε προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια.
Επιπλέον επισημαίνουν ότι για την αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν προσληφθεί 4.324 άτομα από το Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του, ενώ έχουν αποχωρήσει 1.600 άτομα τακτικού και 4.400 επικουρικού προσωπικού. Γεννάται, λοιπόν, το ερώτημα για το που εργάζονται οι νεοπροσληφθέντες, καθώς οι δομές του ΕΣΥ παραμένουν υποστελεχωμένες και κατά τις εφημερίες οι υγειονομικοί εξαντλούν τα βιολογικά και ψυχολογικά τους όρια.
Τέλος οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις στις μονάδες υγείας, τόσο σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, όσο και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό για τα ποσά που έχουν δαπανηθεί συνολικά στον κλάδο της Υγείας σε σχέση με το προσωπικό, την προμήθεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού καταγραφής των κρουσμάτων και ιχνηλάτησης, αλλά και την κάλυψη δαπανών ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών κλινικών. Επίσης θέλουν να ενημερωθούν για τον αριθμό των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί, για τους φορείς στους οποίους απασχολούνται και τη μηνιαία μισθοδοσία τους, αλλά και για τα χρήματα που έχουν καταβληθεί στις ΥΠΕ και πως έχει γίνει η επιμέρους κατανομή τους.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια
Θέμα: Ενημέρωση για τις δαπάνες κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων που έγιναν από το Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του για την αντιμετώπιση της πανδημίας
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες προμήθειας της Χώρας μας με τις αναγκαίες ποσότητες φαρμακευτικού, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, βιοτεχνολογικών προϊόντων (βλ. rapid tests) και μέσων ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, νομοθετήθηκε κατ’ αρχήν με την ΠΝΠ από 25.02.2020 (ΦΕΚ Α 42) η κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων προμήθεια τους με διαγωνιστικές διαδικασίες-express.
Η πανδημία διαρκεί ήδη ένα χρόνο και οι απαιτήσεις σε προμήθεια του απαραίτητου υλικού είναι σταθερά υψηλές. Οι συγκεκριμένες διατάξεις, που εφαρμόζονται περί προμηθειών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, οδηγούν σε διαγωνισμούς που ενδεχομένως να γίνονται με ζημία του κρατικού προϋπολογισμού και εύνοια συγκεκριμένων προμηθευτριών εταιριών. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου από διαγωνισμούς εκατομμυρίων ευρώ και με διαδικασίες fast track, που περιλαμβάνουν αμφίβολης αξιοπιστίας προσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια προϊόντων. Τα αποτελέσματα τέτοιου είδους διαγωνισμών έχουν προσβληθεί από ανταγωνίστριες εταιρίες με προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια και έχουν προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση του ΣΕΙΒ.
Σε όλα τα ερωτήματα που έχει η κοινή γνώμη για το ύψος του κόστους των συγκεκριμένων προμηθειών, δεν έχουν δοθεί ακόμα επαρκείς απαντήσεις και στοιχεία από την πλευρά του Υπουργείου.
Συν τοις άλλοις, για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας έχουν προσληφθεί 4.324 άτομα από το Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του. Την ίδια ώρα το τακτικό προσωπικό του ΕΣΥ και της ΠΦΥ έχει μειωθεί ήδη κατά 1600 άτομα τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2019 και οι επικουρικοί κατά 4.400 άτομα, με αποτέλεσμα να υπάρχει προβληματισμός για το που απασχολούνται οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, ενώ οι δομές του ΕΣΥ παραμένουν υποστελεχωμένες. Καθώς λοιπόν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεχίζει να αντιμετωπίζει στελεχιακές ελλείψεις και να λειτουργεί σε οριακές καταστάσεις και οι εφημερίες του φέρουν τους υγειονομικούς στα άκρα βιολογικά και ψυχολογικά τους όρια, προκύπτει ερώτημα για το σε ποιους φορείς εργάζονται αυτά τα 4.324 άτομα, για το εάν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και για το κόστος της απασχόλησής τους.
Με δεδομένη τη ζημία που έχει υποστεί η οικονομία κατά τον χρόνο που διαρκεί η πανδημία, τις ελλείψεις των δημόσιων νοσοκομείων μας που παραμένουν τόσο σε στελεχιακό δυναμικό όσο και σε αναλώσιμα, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας και την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου στη χρηστή διοίκηση των δημόσιων οικονομικών και των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατέθηκαν για την πανδημία, είναι επιτακτική η ύπαρξη διαφάνειας ως προς τις δαπάνες που έγιναν από τον Φεβρουάριο του 2020 στο πλαίσιο της αντιμετώπιση της.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1- Ποια ποσά έχει δαπανήσει συνολικά το Υπουργείο Υγείας και οι εποπτευόμενοι φορείς του (ΙΦΕΤ ΑΕ, ΕΟΔΥ, ΕΟΠΥΥ κλπ) από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020 και μέχρι σήμερα για τις ανάγκες αντιμετώπισής της αναφορικά με (ι) την πρόσληψη επιπλέον ανθρώπινου δυναμικού, (ιι) την προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας, (ιιι) τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και (ιν) τον βιοτεχνολογικό υλικό (τεστ αντιγόνου, μοριακά τεστ);
2- Ποια ποσά έχει δαπανήσει συνολικά το Υπουργείο Υγείας και οι εποπτευόμενοι φορείς του (ΙΦΕΤ ΑΕ, ΕΟΔΥ, ΕΟΠΥΥ κλπ) από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020 και μέχρι σήμερα για τις ανάγκες αντιμετώπισής της αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής των κρουσμάτων και τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό για την καταγραφή και ιχνηλάτηση που το συνοδεύει;
3- Ποια ποσά έχει δαπανήσει συνολικά το Υπουργείο Υγείας και οι εποπτευόμενοι φορείς του (ΙΦΕΤ ΑΕ, ΕΟΔΥ, ΕΟΠΥΥ κλπ) από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020 και μέχρι σήμερα για τις ανάγκες αντιμετώπισής της αναφορικά με την κάλυψη των δαπανών των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών κλινικών για τη διενέργεια μοριακών τεστ και τεστ αντιγόνου;
4- Πόσοι εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες της πανδημίας, σε ποιους φορείς απασχολούνται και ποιο είναι το μηνιαίο κόστος της μισθοδοσίας τους;
5- Πόσα χρήματα έχουν καταβληθεί στις ΥΠΕ συνολικά; Πως έχει γίνει η κατανομή τους στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας αστικού και μη αστικού τύπου και στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανά υγειονομική περιφέρεια, για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας από την αρχή της υγειονομικής κρίσης τον Φεβρουάριο του 2020;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ