Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λιβανό, σχετικά με τον αποκλεισμό ελαιοπαραγωγών από το Μέτρο 21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αρχικά αναφέρουν ότι στα τέλη του 2020 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στηρίζοντας τους ελαιοπαραγωγούς, χορήγησε μέσω του Μέτρου 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19».
Όπως σημειώνουν οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Προγράμματος, δικαιούχοι ήταν μόνο οι Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ), με βάση το Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) όπως αυτό τηρείται στο ΥΠΑΑΤ για τα εισοδήματα του 2019. Ακόμη έπρεπε να είχαν στην κατοχή τους επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελαιοποιήσιμης ελιάς ή διπλής κατεύθυνσης, όπως προέκυπτε από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος χρήσης 2019.
Επιπλέον επισημαίνουν ότι το εν λόγω Μέτρο δημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου με την ασφυκτική προθεσμία των 10 ημερών, δηλαδή από τις 17 έως τις 27 Νοεμβρίου. Από τις πρώτες μέρες παρατηρήθηκαν έντονα προβλήματα στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Επίσης, αρκετοί παραγωγοί δεν ενημερώθηκαν και όσοι έλαβαν γνώση, έπρεπε να μεταβούν σε άλλες περιοχές με πρόσβαση στο διαδίκτυο και ορισμένοι από αυτούς έπρεπε να απευθυνθούν σε υπηρεσίες για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως τα ΚΕΠΠΥΕΛ για τη βεβαίωση ιδιότητας ΚΚΕΑ. Δεν πρέπει, βέβαια να ξεχνάμε ότι όλες οι διαδικασίες λάμβαναν χώρα σε περίοδο απαγορευτικού, λόγω της πανδημίας, περιορισμού των μετακινήσεων και μειωμένου προσωπικού στις υπηρεσίες, λόγω τηλεργασίας.
Το αποτέλεσμα της όλης κατάστασης, όπως τονίζουν, ήταν πολλοί ελαιοπαραγωγοί να αποκλειστούν, επιπλέον και εξαιτίας των γραφειοκρατικών και τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, παρόλο που πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις.
Καταλήγοντας οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό εάν είναι στις προθέσεις του να στηρίξει ουσιαστικά τους ελαιοπαραγωγούς, που τα τελευταία χρόνια μειώθηκε κατά πολύ το εισόδημά τους, λόγω των καιρικών συνθηκών, της μειωμένης τιμής πώλησης του ελαιολάδου και από τη μειωμένη ζήτηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Επίσης ρωτούν τον κ. Υπουργό ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει για τους παραγωγούς, που είτε δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο Μέτρο 21, ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, επειδή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, λόγω τεχνικών –γραφειοκρατικών προβλημάτων, είτε δήλωσαν τους ελαιώνες τους με την παλιά κωδικοποίηση. Τέλος ρωτούν για τις προθέσεις του κ. Υπουργού, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, επανυποβολής και ολοκλήρωσης της διαδικασίας των αιτήσεων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπ. Λιβανό

Θέμα: «Τεχνικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες που οδήγησαν σε αποκλεισμό ελαιοπαραγωγών από το Μέτρο 21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα τέλη του έτους 2020, χορήγησε οικονομική ενίσχυση σε παραγωγούς, σύμφωνα με την έκτακτη τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία αφορούσε στην ενεργοποίηση του Μέτρου 21 περί «Έκτακτης, προσωρινής στήριξης στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» στηρίζοντας τους ελαιοπαραγωγούς.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση του Προγράμματος δικαιούχοι ήταν μόνο οι Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ), με βάση το Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) όπως αυτό τηρείται στο ΥΠΑΑΤ, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2020 (για τα εισοδήματα του 2019), και οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελαιοποιήσιμης ελιάς ή διπλής κατεύθυνσης, όπως προέκυπτε από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.
Ο περιορισμός των δικαιούχων, ειδικά αυτών που πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις λήψης της οικονομικής ενίσχυσης, που ήταν και είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, και ήταν δηλωμένοι στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), την ημέρα λήξης της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2020, πρέπει να επανεξεταστεί, αφού στην περίπτωση τους χρονικοί περιορισμοί καθώς και διάφορα τεχνικά και γραφειοκρατικά προβλήματα δεν τους επέτρεψαν να ολοκληρώσουν ή να οριστικοποιήσουν την αίτηση τους.
Θυμίζουμε ότι για το Μέτρο 21, έγινε δημόσια πρόσκληση στις 13 Νοεμβρίου και υπήρχε ασφυκτική προθεσμία μόλις 10 ημερών από 17 έως 27 Νοεμβρίου, με προβλήματα υπολειτουργίας της πλατφόρμας υποβολής τις πρώτες ημέρες. Αρκετοί παραγωγοί δεν ενημερώθηκαν και όσοι παραγωγοί έλαβαν γνώση, έπρεπε να μεταβούν, εν μέσω πανδημίας και περιορισμού των μετακινήσεων, σε άλλες περιοχές με πρόσβαση στο διαδίκτυο για να υποβάλουν την δήλωση, και κάποιοι σε υπηρεσίες όπως τα ΚΕΠΠΥΕΛ για να λάβουν την βεβαίωση ιδιότητας του ΚΚΕΑ (κατά κύριο επάγγελμα αγρότες).
Αποτέλεσμα των ασφυκτικών χρονικών περιορισμών, αλλά και των γραφειοκρατικών και τεχνικών προβλημάτων ήταν αρκετοί από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις λήψης της οικονομικής ενίσχυσης, να αποκλειστούν.
Επειδή οι ελαιοπαραγωγοί είδαν το εισόδημα τους να συρρικνώνεται τα τελευταία χρόνια, λόγω καιρικών συνθηκών, και της μειωμένης τιμής πώλησης του ελαιολάδου, απόρροια της μειωμένης κατανάλωσης λόγω πανδημίας, με την κλειστή εστίαση,
Επειδή οι παραγωγοί που πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις λήψης της ενίσχυσης, και για λόγους τεχνικούς – γραφειοκρατικούς του συστήματος αποκλείστηκαν,
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Σε ποια μέτρα πρόκειται να προβείτε, ώστε οι ελαιοπαραγωγοί που ήταν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, και δήλωσαν τους ελαιώνες τους, με την παλιά κωδικοποίηση, να τύχουν και αυτοί οικονομικής ενίσχυσης;
2. α) Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε, ώστε να μπορέσουν όλοι οι Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες, που ήταν δηλωμένοι στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), με βάση τα εισοδήματα του 2019, και πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης για την υποβολή της αίτησης, αλλά λόγω τεχνικών – γραφειoκρατικών προβλημάτων, δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο Μέτρο 21, να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης;
β) Είναι στις προθέσεις σας για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις να δοθεί η δυνατότητα επανυποβολής και ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων τους;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ