Πρόσφατα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται νέα αλλά και συνεχιζόμενα έργα από το έτος 2013.

Επί του προγράμματος εκτελεστέων έργων έχουμε να παρατηρήσουμε ορισμένα βασικά και καίρια ζητήματα, αλλά ταυτόχρονα να θέσουμε για συζήτηση και την πρότασή μας για έργα που πιστεύουμε ότι είναι πρώτης προτεραιότητας και το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα θα πρέπει να ασχοληθεί μ’ αυτά.
Καταρχήν η γενική μας τοποθέτηση για τον ψηφισθέντα πίνακα εκτελεστέων έργων θεωρούμε πως είναι καθαρά πλασματικός, επικοινωνιακός, μη αναπτυξιακός, αποκλειστικά και μόνο για δημιουργία εντυπώσεων.

Τα συμπεράσματά μας
Συγκεκριμένα στο ψηφισθέν πρόγραμμα εκτελεστέων έργων περιλαμβάνονται 192 συνεχιζόμενα, καθώς επίσης και 25 νέα. Συνολικά δηλαδή 217 έργα που αφορούν τα έτη 2013 έως και 2021. Απ’ αυτά, στην ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) είναι ενταγμένα 170, συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατ. ευρώ περίπου. Οι πιστώσεις για την εκτέλεσή τους για το έτος 2021ανέρχονται στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ. Δηλαδή για την υλοποίηση ολοκλήρωσης της εκτέλεσης όλων αυτών των έργων, με βάση την κατ΄ έτος πίστωση των 3.5 εκατ. ευρώ, απαιτούνται περίπου 15 χρόνια!
Από τα συνολικά 170 έργα, τα 120 περίπου, είναι εγγεγραμμένα με πίστωση 100, 200 έως και 1.000 ευρώ το καθένα, που σημαίνει ότι με τα ποσά αυτά όχι μόνο τα εν λόγω έργα δεν θα εκτελεστούν, αλλά είναι εγγραμμένα μόνο και μόνο για να παραπλανήσουν τους συνδημότες μας και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, ότι δήθεν έχουν ενταχθεί και για την περιοχή τους έργα για να μην διαμαρτύρονται.

Χωρίς σοβαρό σχεδιασμό
Για να γίνει κατανοητό στους συνδημότες μας, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι το πρόγραμμα ΣΑΤΑ έχει να κάνει με πόρους προς τους Δήμους από το υπουργείο Εσωτερικών για κατασκευή έργων, αλλά και για την συντήρησή τους.
Επίσης, για να ολοκληρωθούν τα συνεχιζόμενα αλλά και τα νέα έργα από αλλά προγράμματα, πλην ΣΑΤΑ, θα πρέπει να εξευρεθούν και εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την χρηματοδότησή τους.
Παρατηρούμε, όμως, ενώ η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να είχε κάνει ένα σοβαρό σχεδιασμό με προγραμματισμό και όραμα με αναπτυξιακή τροχιά, εν τούτοις όλα αυτά τα χρόνια δεν διεκδίκησε -ως όφειλε- την ένταξη έργων σ’ αυτά τα προγράμματα ώστε να πετύχει την χρηματοδότησή τους.

Όσα χρειάζεται ο Δήμος
Για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειάζεται μια Δημοτική Αρχή με οργανωμένες υπηρεσίες, με γνώση των αντικειμένων, καθώς επίσης και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Χρειάζεται έναν δήμαρχο αποτελεσματικό, διεκδικητικό και πλήρως ενημερωμένο για τα τρέχοντα και ευρωπαϊκά προγράμματα, έτσι ώστε με αξιώσεις να πετύχει την μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση για αναπτυξιακά έργα στο Δήμο μας. Διότι το μόνο που κάνει είναι να αναλίσκεται σε επικοινωνιακού τύπου επισκέψεις και φωτογραφίσεις σε έργα βιτρίνας και όχι ουσίας.

Γιατί έξω η Βαλαώρα;
Για παράδειγμα παρατηρούμε -και μας κάνει μεγάλη εντύπωση- το γεγονός ότι για την Άνω Πόλη (Βαλαώρα), όπου κατοικεί σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού, δεν υπάρχουν προγραμματισμένα έργα, όπως για παράδειγμα διανοίξεις οδών, δημιουργία πλατειών και παιδικών χαρών και λοιπών χώρων αναψυχής.
Για ποιο λόγο δεν δίνεται ούτε ένα ευρώ στην Άνω Πόλη από το Πράσινο Ταμείο που χρηματοδοτεί ανάλογα έργα;

Τί πήραμε από Περιφέρεια;
Διαπιστώνουμε, επίσης, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την χρηματοδότηση του Δήμου μας από την Περιφέρεια Ηπείρου.
Παρατηρούμε ότι υπάρχουν μόνο 12 εγγεγραμμένα έργα. Ποιός είναι ο λόγος; Η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής για διεκδίκηση ή μήπως η μη συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου;
Τέλος, εις ότι αφορά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, οι χρηματοδοτήσεις που είναι εγγεγραμμένες για έργα του Δήμου μας, για όλα τα χρόνια που είστε δήμαρχος, ανέρχονται στο ποσό των 12,5 εκατ. ευρώ, όταν είναι γνωστό σ’ όλους ότι η προηγουμένη κυβέρνηση δεν αρνήθηκε χρηματοδότηση σε όλους τους Δήμους του νομού μας και ιδίως στο Δήμο Αρταίων. Ποια είναι εξήγηση που δίνετε στην μηδαμινή χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αυτό;
Η πρότασή μας για την ανάπτυξη της περιοχής, έχει να κάνει με έργα τα οποία είναι ουσίας και όχι βιτρίνας. Έχουν καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα πρέπει -κατά την άποψη μας- άμεσα η Δημοτική Αρχή να προβεί σε όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης, σύνταξης μελετών κλπ, έτσι ώστε να προωθήσει άμεσα την υλοποίησή τους.

Εγγειοβελτιωτικά έργα
Συγκεκριμένα και ενδεικτικά προτείνουμε την άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών για την υλοποίηση των παρακάτω έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Προτείνουμε την κατασκευή σε πιλοτικό πρόγραμμα κλειστού κυκλώματος άρδευσης για έκταση περίπου 4 έως 6 χιλιάδων στρεμμάτων, με κατασκευή μικρού αντλιοστασίου. Την άντληση νερού από τους ήδη υπάρχοντες τσιμεντένιους αύλακες και την διοχέτευση μέσω κλειστού κυκλώματος στις ιδιοκτησίες για την καλλιέργειά τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την τεράστια μείωση του κόστους παραγωγής για τους παραγωγούς και την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από τις γεωτρήσεις.

Βιοτεχνικό Πάρκο
Το Βιοτεχνικό Πάρκο έχει βαλτώσει κι αυτό εξαιτίας της ολιγωρίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία δεν συνέταξε τις απαραίτητες μελέτες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το χρηματικό ποσό των 500.000 ευρώ, το οποίο έχει δεσμευτεί από την Περιφέρεια Ηπείρου για την οριστική μελέτη και στη συνέχεια την χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, να υπάρχει κίνδυνος να χαθεί.
Έχουν παρέλθει ήδη 4 χρόνια (από το έτος 2017) χωρίς να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες προμελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικής οργάνωσης.

Αποθήκες Συνεταιρισμού
Οι συγκεκριμένες αποθήκες προτείνουμε να αξιοποιηθούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, όπως επίσης και η εν γένει έκταση (έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τις όποιες σύντομα θα επανέλθουμε).

Παραποτάμια έκταση
Αναφερόμαστε στην παραποτάμια έκταση από παραλίμνιο πάρκο έως και Δικαστήρια. Η έκταση αυτή παραχωρήθηκε κατά χρήση στον Δήμο από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου το έτος 2007, ύστερα από διεκδικήσεις και αγώνες των συνδημοτών μας και της τότε Δημοτικής Αρχής.
Προτείνουμε να δρομολογηθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, έτσι ώστε μέσα από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό να προκύψει η καλύτερη μελέτη και στη συνέχεια να επιτευχθεί η χρηματοδότηση του έργου.
Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει ώστε να περιέλθει στο Δήμο και η υπόλοιπη παραποτάμια έκταση, έως τα όρια με το Δήμο Νικ. Σκουφά.

Λίμνη Πουρναρίου
Προτείνουμε -σε πρώτη φάση- την αξιοποίηση και την ανάπλαση της Ροδαυγής, που έχει πρόσβαση στη λίμνη, με την δημιουργία δρόμου περιπάτου τριών έως πέντε χιλιομέτρων, κατασκευή αναψυκτήριου, σύνδεση με το μονοπάτι της Βίδρας για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή.

Λόφος Περάνθης
Προτείνουμε την δημιουργία ενεργειακού πάρκου, καθώς επίσης τράπεζας γης και πάρκου αναψυχής.

Αμβρακικός Κόλπος
Προτείνουμε την αξιοποίηση και ανάπλαση της πλαζ και όλων των κοινόχρηστων χωρών της παραλίας, την αξιοποίηση ράμματος από Σαλαώρα μέχρι τον Λούρο με χώρο περιπάτου, αναψυκτήρια, εξέδρα ψαρέματος, παρατηρητήρια, καθώς επίσης και ξενάγηση με ηλεκτρικό τρενάκι για την μη ενόχληση των πουλιών του Αμβρακικού, με σκοπό την προσέλκυση τουριστών, κυρίως από το Ιόνιο.
Επίσης, την αναβάθμιση του λιμανιού Σαλαώρας, όπως και την αξιοποίηση των λιμνοθαλασσών, σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς αλιέων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Σχέδιο πόλης
Πρότασή μας είναι η επέκταση του σχεδίου πόλεως με βασικό στόχο την αξιοποίηση των εκτάσεων ένθεν κακείθεν του ποταμού Αράχθου. Και ταυτόχρονα την εκπόνηση χωροταξικής μελέτης που αφορά την έκταση του Δήμο μας με καθορισμό χρήσεων γης.

Τουριστική Ανάπτυξη
Προτείνουμε την ανάπτυξη των τουριστικών παροχών με αναβάθμιση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως εστίαση, χώρων στάθμευσης λεωφορείων, σωστή σήμανση, ξεναγούς, σωστή λειτουργία των μουσείων, επισκεψιμότητα μνημείων κλπ.
Για κάθε μια από τις προτάσεις μας και για άλλες που έχουμε κατά νου, θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, διατυπώνοντας παράλληλα και νέες.
Για την υλοποίησή τους, απαιτείται η διεξοδική συζήτηση και ο προγραμματισμός όλων των απαιτουμένων διαδικασιών για την ωρίμανση και την τελική χρηματοδότησή τους. Επίκειται η χρηματοδότηση έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα λόγω κορωνοϊού που ανέρχεται σε 32 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ και οιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης που θα εξευρεθεί.

Υπογράφει το Τμήμα Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ Άρτας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ