Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας και οι υπόλοιποι Βουλευτές της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», για την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου των αναγνωριστικών αγωγών αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου που σχετίζονται με τις αποζημιώσεις των θυμάτων ολοκαυτωμάτων της κατοχικής περιόδου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν, με το άρθρο 42 ν. 4640/2019 προβλέφθηκε η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου επί των αναγνωριστικών αγωγών αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, γεγονός που δημιουργεί σειρά σοβαρών ζητημάτων, μεταξύ των άλλων, σε ό,τι αφορά στην εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων, σχετικά με τις πολεμικές αποζημιώσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας για τα εγκλήματα της κατοχικής περιόδου (1940-1944).
Με την προτεινόμενη τροπολογία, οι Βουλευτές της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής, ζήτησαν τη ρητή εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του δικαστικού ενσήμου σε όλες τις αγωγές αρμοδιότητας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για τις αξιώσεις αποζημίωσης των οικογενειών των θυμάτων ολοκαυτωμάτων της κατοχικής περιόδου ανά την επικράτεια, και τόνισαν ότι με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται η ιδιαιτέρως προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, και διευκολύνεται το δικαίωμα των εναγόντων στην παροχή δικαστικής προστασίας, αφού πλέον, με τη ρητή εξαίρεσή τους, δεν θα υποχρεούνται να καταβάλουν το υπέρογκο δικαστικό ένσημο που απαιτείται για τις αγωγές αυτές.
Τέλος, αναφέρουν ότι η παράταξή τους, με το ΠΑΣΟΚ, διαχρονικά υποστήριξε και ανέδειξε το δίκαιο αίτημα για αποζημίωση των θυμάτων από τις ναζιστικές και φασιστικές θηριωδίες, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες, επισημαίνοντας ότι στις διεκδικήσεις αυτές πέρα από το δίκαιο και την οικονομική διάσταση, υπάρχει και το ζήτημα της ηθικής και ιστορικής δικαίωσης.
Δυστυχώς, παρά την πρόταση της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης δεν συναίνεσε στη ψήφιση της Τροπολογίας που κατέθεσαν οι Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, αντίθετα με κάθε έννοια ηθικής και δεοντολογίας, ωστόσο οι Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής δεσμεύθηκαν ότι θα επανέλθουν και θα επιμείνουν για την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης που εξαιρεί τα θύματα των ολοκαυτωμάτων από την υποχρέωση καταβολής του δικαστικού ενσήμου, για να στηριχτεί έμπρακτα η προσπάθεια αυτής της δίκαιης διεκδίκησης, από τις οικογένειες των θυμάτων και τη χώρα μας.

Ακολουθεί το κείμενο της Τροπολογίας:
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου των αναγνωριστικών αγωγών αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου που σχετίζονται με αποζημιώσεις θυμάτων ολοκαυτωμάτων της κατοχικής περιόδου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 42 ν. 4640/2019 προβλέφθηκε η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου επί των αναγνωριστικών αγωγών αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Βάσει\ της συγκεκριμένης ρύθμισης δημιουργείται, μεταξύ άλλων, σειρά σοβαρών ζητημάτων -μεταξύ άλλων- σε ό,τι αφορά στην εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων, αναφορικά με τις πολεμικές αποζημιώσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας για τα εγκλήματα της κατοχικής περιόδου (1940-1944).
Είναι δε άξιο λόγου ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής για τη διεκδίκηση των κατοχικών αποζημιώσεων τέθηκε με σαφήνεια ζήτημα, σε σχέση με την επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές των οικογενειών των θυμάτων των ολοκαυτωμάτων, όπως π.χ. για την αγωγή και την αντίστοιχη διεκδίκηση αποζημιώσεων από τις οικογένειες των θυμάτων του Δομένικου Δήμου Ελασσόνας, αλλά και πολλών άλλων παρόμοιων υποθέσεων σε όλη την Επικράτεια.
Με την προτεινόμενη τροπολογία, αντιμετωπίζεται η ως άνω ιδιαιτέρως προβληματική κατάσταση, με την εισαγωγή ρητής εξαίρεσης από την ως άνω υποχρέωση όλων των αγωγών αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου που αφορούν σε αξιώσεις αποζημίωσης οικογενειών θυμάτων ολοκαυτωμάτων της κατοχικής περιόδου ανά την επικράτεια. Με αυτό το περιεχόμενο, η προτεινόμενη διάταξη ουσιαστικά διαφυλάσσει το δικαίωμα των εναγόντων στην παροχή δικαστικής προστασίας, χωρίς να υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρογκο δικαστικό ένσημο, που πάσχει όχι μόνο σε συνταγματικό αλλά και σε ηθικό, εν προκειμένω, επίπεδο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέο άρθρο, ως εξής:

«Άρθρο …
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 (Α΄ 189), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Από την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι αναγνωριστικές αγωγές που αφορούν σε αξιώσεις πολεμικών αποζημιώσεων ως συνέπεια των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τις δυνάμεις κατοχής κατά την περίοδο των ετών 1940-1944”».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ