Τις νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, που οδηγούν, σε πρώτη φάση, σε ουσιαστική αδυναμία ολοκλήρωσης του Α’ κύκλου κινητικότητας 2019 των δημοσίων υπαλλήλων, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί σε καθυστερήσεις ή και σε ακύρωση του Β’ κύκλου κινητικότητας, αναδεικνύει με Αναφορά, που κατέθεσε σήμερα προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας.
Η σχετική Αναφορά στηρίζεται σε καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία επισημαίνεται ότι με την αλλαγή που επέφερε ο Νόμος 4674/2020 στο καθεστώς, που διέπει το σύστημα κινητικότητας και αφορά στην αλλαγή των επιτροπών αξιολόγησης, καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη η ολοκλήρωση του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019 για το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, αφενός λόγω των πολλών θέσεων του παρόντος κύκλου κινητικότητας στο Υπουργείο και αφετέρου, λόγω των πολλών υποψηφίων.
Ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί ο Α’ κύκλος κινητικότητας 2019 στο σύνολο του δημόσιου, που θα οδηγήσει σε ακυρώσεις υπηρεσιακών μεταβολών χιλιάδων δημόσιων υπαλλήλων, έχει συνέπειες και στον Β’ κύκλο κινητικότητας, οι συμβατικές προθεσμίες του οποίου έχουν ήδη ξεπεραστεί. Να σημειωθεί, ότι η έγερση αμφιβολιών, από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων των δημοσίων υπαλλήλων, για τη σκοπιμότητα της ρύθμισης να καταργηθούν οι επιτροπές αξιολόγησης ανά υπηρεσία υποδοχής και να μεταφερθούν σε μια κεντρική επιτροπή αξιολόγησης σε κάθε φορέα, καθώς αυτή η εξέλιξη θα οδηγούσε σε αναπόφευκτες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρωσης του κύκλου κινητικότητας, έχει επισημανθεί πριν την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση της προόδου και της ολοκλήρωσης των διαδικασιών κινητικότητας.
Είναι αυτές οι καθυστερήσεις, που ανάγκασαν τον Υπουργό Εσωτερικών να δώσει παράταση στις προθεσμίες ολοκλήρωσης του Α’ κύκλου κινητικότητας μέχρι την 30η Ιουνίου 2020. Η συγκεκριμένη όμως απόφαση δεν εξασφαλίζει ότι θα ολοκληρωθεί επιτυχώς ο Α’ κύκλος κινητικότητας, ακόμα και με την παράταση μέχρι την 30η Ιουνίου, με αποτέλεσμα είτε να δοθεί εκ νέου παράταση, είτε τελικά να ακυρωθεί ολόκληρη η διαδικασία κινητικότητας. Επιπλέον, δεν γνωρίζει κανείς τις προθεσμίες έναρξης του Β’ κύκλου κινητικότητας.
Η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε έναν κεντρικό φορέα, όπως προβλέπει το Νομοθέτημα της Νέας Δημοκρατίας, οδηγεί αναπόφευκτα σε καθυστέρηση των σχετικών διαδικασιών του συστήματος κινητικότητας των δημόσιων υπαλλήλων, που σε συνδυασμό με το έκτακτο γεγονός της κρίσης του κορωνοϊού, θέτει εν αμφιβόλω, την ολοκλήρωση του κύκλου κινητικότητας για ολόκληρο το 2019.
Η εργαλειοποίηση, μέσω της ελαστικοποίησης των σχετικών διαδικασιών, του συστήματος κινητικότητας των δημόσιων υπαλλήλων, οδηγεί σε ανασφάλεια χιλιάδες εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι βλέπουν ότι ένα σύστημα, το οποίο έθετε αντικειμενικά κριτήρια στις υπηρεσιακές μεταβολές τους, βάζοντας τέλος σε πρακτικές δεκαετιών, πολιτικής τους ομηρείας, επισκέψεων σε πολιτικά γραφεία για να πετύχουν μια καλή μετάθεση και υποσχέσεων για μια θετική υπηρεσιακή μεταβολή, με αντάλλαγμα την ψήφο τους, να καθίσταται δυσλειτουργικό, με αποτέλεσμα την ουσιαστική ακύρωση του, από συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Ακολουθεί αναλυτικά η σχετική Αναφορά:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τoυς κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Αδυναμία ολοκλήρωσης του Α’ κύκλου κινητικότητας 2019»

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μπάρκας Κωνσταντίνος καταθέτει προς τους κ.κ Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων την, με Αριθμό Πρωτοκόλλου 21/6-5-2020 Επιστολή- Καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π), με την οποία καταγγέλλεται, ότι συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες του Υπουργού Εσωτερικών υπονομεύουν ουσιαστικά, την επιτυχή ολοκλήρωση του Α’ κύκλου κινητικότητας των δημόσιων υπαλλήλων.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην Επιστολή της ΠΟΣΥΠ, η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών, περί αλλαγής των Επιτροπών Αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 43, του Νόμου 4674/2020, καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019 για το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, αφενός λόγω των πολλών θέσεων του παρόντος κύκλου κινητικότητας στο ΥΠΑΙΘ και αφετέρου των πολλών υποψηφίων.
Επιπλέον, στην αδυναμία ολοκλήρωσης του Α’ κύκλου κινητικότητας 2019, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, καθώς στην καθυστέρηση έναρξης των διαδικασιών και των κύκλων κινητικότητας που ακολουθούν, οδηγεί η νομοθετική πρόβλεψη, βάσει του Νόμου 4674/2020, περί σύστασης Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης σε κάθε φορέα με ταυτόχρονη κατάργηση των Τριμελών Επιτροπών Αξιολόγησης σε κάθε φορέα υποδοχής. Να σημειωθεί δε, ότι για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι σχετικές τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης ήταν έτοιμες σε κάθε υπηρεσία υποδοχής, των υποψηφίων προς μετάταξη και εκκρεμούσε μόνον η υπογραφή της Υπουργού, μέχρι που υπήρξε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία καταργήθηκαν οι εν λόγω επιτροπές.
Σύμφωνα με την Επιστολή της ΠΟΣΥΠ, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του Υπουργείου Παιδείας, θα πρέπει αφενός, να δοθεί εκ νέου η δυνατότητα συγκρότησης των εν λόγω τριμελών επιτροπών σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου και αφετέρου, να δοθεί και ο ανάλογος χρόνος, ώστε να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η αξιολόγηση των χιλιάδων υποψηφίων και η μετάταξη τους στις χίλιες (1.000) περίπου κενές οργανικές θέσεις του ΥΠΑΙΘ, που εντάχθηκαν στον Α΄ κύκλο κινητικότητας του 2019.
Επισυνάπτεται η Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας.
Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Επιστολής, για την απάντηση και τις σχετικές σας ενέργειες καθώς και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα 07.05.2020
Ο καταθέτων Βουλευτής
Μπάρκας Κωνσταντίνος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ