Ερώτηση Χρ. Γκόκα σχετικά με τα τουριστικά οχήματα

Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κ. Καραμανλή, σχετικά με τον χρόνο απόσυρσης των τουριστικών λεωφορείων και την δυνατότητα παράτασης αυτού του χρονικού ορίου, ο οποίος μέχρι σήμερα, και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι στα 27 έτη.
Συγκεκριμένα, τονίζει ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και εν όψει ιδίως της τουριστικής περιόδου ,οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων βρίσκονται σε δεινή θέση, και αναπόφευκτα λόγω των δυσμενέστατων οικονομικών συνεπειών που προκύπτουν αυτή την χρονική περίοδο, είναι αμφίβολη η ετοιμότητα τους εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου.
Επιπλέον, επισημαίνει ότι η αρνητική αυτή κατάσταση δεν προβλέπεται να εξομαλυνθεί άμεσα, αντίθετα σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα προβλέπεται να διαρκέσει.
Τέλος, θεωρεί ότι είναι λογικό να δοθεί μια τριετής παράταση στον χρόνο απόσυρσης των τουριστικών οχημάτων, δηλ. από τα 27 έτη στα 30 έτη, δεδομένων των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων, χρονικό διάστημα εύλογο εν όψει των αντίξοων συνθηκών και ιδίως των απρόβλεπτων εξελίξεων για τη συνέχεια, και με γνώμονα πάντα την στήριξη και διευκόλυνση των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα της “βαριάς” βιομηχανίας της χώρας μας.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

Προς: Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Καραμανλή

Θέμα: Παράταση του χρόνου απόσυρσης των τουριστικών οχημάτων

Κύριε Υπουργέ,

Στον Ν. 4663/2020 με τίτλο “Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις”, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 30/Α/12-2-2020, και στο Άρθρο 37 αυτού, τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.711/ 1997 (Α’284), ως εξής:
“Άρθρο 7
Χρόνος κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσεως
1.α. Σε κυκλοφορία τίθενται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καινούργια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία. Τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
β. Τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.”

Κατά συνέπεια, με βάση την πλέον ισχύουσα Νομοθεσία τίθενται σε απόσυρση τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου.
Ωστόσο, λόγω της δύσκολης συγκυρίας στην οποία βρίσκεται πλέον η χώρα μας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και εν όψει της τουριστικής περιόδου που ελπίζουμε να ξεκινήσει όσο πιο σύντομα γίνεται ,οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων βρίσκονται σε δεινή θέση, και αναπόφευκτα λόγω των δυσμενέστατων οικονομικών συνεπειών που προκύπτουν αυτή την χρονική περίοδο είναι αμφίβολη η ετοιμότητα τους εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου.
Επιπλέον , η αρνητική αυτή κατάσταση δεν προβλέπεται να εξομαλυνθεί άμεσα, αντίθετα σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα προβλέπεται να διαρκέσει.
Επομένως, είναι λογικό να δοθεί μια τριετής παράταση στον χρόνο απόσυρσης των τουριστικών οχημάτων, ήτοι από τα 27 έτη στα 30 έτη , χρονικό διάστημα εύλογο εν όψει των αντίξοων συνθηκών που όλοι βιώνουμε και απρόβλεπτων εξελίξεων για τη συνέχεια, και με γνώμονα πάντα την στήριξη και διευκόλυνση των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα της “βαριάς” βιομηχανίας της χώρας μας.

Για τους παραπάνω λόγους ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

1. Σε ποιές άμεσες ενέργειες θα προβείτε για την διευκόλυνση των ιδιοκτητών τουριστικών οχημάτων και κυρίως προτίθεσθε να παρατείνετε τον χρόνο απόσυρσης των τουριστικών οχημάτων κατά μια τριετία, ήτοι στα 30 έτη, δεδομένης της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία του κορωνοϊού;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here