Το ΓΝ Άρτας ανακοινώνει την περίληψη Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) (CPV:33168000-5)», για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 119.222,55€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα (1) έτους. Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ